• Eesti

Tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamine Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap February 11, 2010

Läänemaa portaal, 10.02.2010

Täna, 10. veebruaril kirjutasid Saare maavanem Toomas Kasemaa ja OÜ Hendrikson&Ko juhatuse liige Kuido Kartau alla lepingule, mille tulemusena viiakse ellu projekt “Tuuleenergeetika teemaplaneeringute koostamine Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas”.

„Energeetika on valdkond, mis puudutab meist igaüht peamiselt kui tarbijat. Kuid oluline on teadvustada ja määratleda energia tootmise võimalused lisaks taastumatule Ida-Virumaa põlevkivienergiale ka Lääne-Eesti taastuvast tuuleressursist“ ütles maavanem Toomas Kasemaa.

Projekti eesmärgiks on koostada Saare-, Hiiu-, Lääne-, ja Pärnu maakonna territooriumite kohta maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneering koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega. Teemaplaneeringute koostamise tulemusena selguvad potentsiaalsed alad, kuhu on võimalik tuuleparke reaalselt ehitada. Teemaplaneeringud on omakorda aluseks omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele tuuleparkide rajamiseks.

Teemaplaneeringuid on vaja, kuna täna ei kajasta Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnu maakonnaplaneeringud võimalikke maa-alasid, kuhu oleks võimalik rajada tuuleparke ja nende võrku ühendamiseks ülekandeliine. Samas on tuuleparkide loomise vajadus olemas ja see on kajastatud ka nii üleriigilises planeeringus “Eesti 2010” kui ka erinevates energeetika arengukavades. Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 ja Eesti elektrimajanduse arengukava 2008-2018 näevad meetmetena ette uute ühenduste ehitamist ja energiabilansis energiaallikate ühtlasema jaotuse saavutamist sh taastuvelektri osakaalu tõusu aastaks 2010 vähemalt 5,1% ja aastaks 2015 vähemalt 8%. Üleriigilises planeeringus “Eesti 2010” on aga tuuleenergia tootmise võimalusena nähtud just nelja läänepoolse maakonna territooriumeid.

Projekti kogumaksumus on 1 132 800 krooni ja seda rahastatakse 85% ulatuses Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemist.

Teemaplaneering on kavas vastu võtta hiljemalt 01.02.2011 ning kehtestada hiljemalt 01.01.2012.

Lisainfo:

Mika Männik
Saare Maavalitsuse
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja
452 0510, 5333 7194

Margis Sein
Lääne Maavalitsuse
arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja
E-post: margis.sein@lmv.ee

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes