• Eesti

Keskkonnaminister sai volituse müüa Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguseid

CO2 kaubandus - eteap March 4, 2010

Keskkonnaministeeriumi pressiteade, 04.03.2010

Täna, 4. märtsil volitas Vabariigi Valitsus keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõlmima lepingu Eesti kasutamata saastekvoodi ühikute müügiks Austria Vabariigile.

Tegu on Eesti jaoks esimese Kyoto kliimaprotokolli järgi eraldatud rahvusvaheliste saastekvootide ühikute ehk AAU-de müügitehinguga. AAU-de võõrandamise leping jõustub alles siis, kui selle kiidavad heaks lisaks Eesti valitsusele ka Austria vastav komisjon ning Austria keskkonnaminister.

Riik võib kaubelda ainult vabade heitkogustega ja nende müügist laekuva raha kasutamiseks on ministeeriumid välja töötanud valiku projekte. See, millisesse projekti AAU-de tulud suunatakse, otsustab ostja riik.

AAU-de müük toimub rohelise investeerimisskeemi raames, mis näeb ette, et saadud raha tuleb suunata CO₂ jt kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavatesse keskkonnasõbralikesse projektidesse.

“Kui tehing tõepoolest õnnestub, siis sooviksime seda raha kasutada 21 keskkonnaprojekti toetamiseks,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Projektid hõlmaksid soojatrasside renoveerimist ning soojuse- ja elektri koostootmisjaamade rajamist üle Eesti. Nende elluviimine vähendaks juba lähiaastatel soojakadusid ning hoiaks kokku fossiilseid kütuseid. Kõik see omakorda vähendaks Eestis õhkupaisatavaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid.”

Eestil on vabu heitkoguseid 85,19 miljonit tonni CO₂ ekvivalenti ehk 17,19 miljonit tonni CO₂ ekvivalenti aastas. Heitkoguste ülejääk tekkis Eesti majanduse põhjalikul ümberkujundamisel, kui võeti kasutusele tänapäevasemaid tehnoloogiaid ja alternatiivsed energiatootmisviisid, hakati enam kasutama taastuvaid energiaallikaid, rakendati säästumeetmeid energiakasutuses jne.

Lisainfo:
Brita Merisalu
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 527 6851
brita.merisalu@envir.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes