• Eesti

Teder teeb Fortumi taotluse menetlemise otsuse märtsi lõpus

Energiakaubandus - eteap March 16, 2010

TALLINN, 16. märts, BNS – Õiguskantsler Indrek Teder teeb otsuse elektrituruseaduse muudatuste suhtes põhiseaduslikkuse järelvalve menetluse algatamise osas vastavalt Fortum Tartu ja Fortum Termesti taotlusele märtsi lõpus.

Õiguskantsleri avalike suhete nõunik Jaana Padrik ütles BNS- ile, et õiguskantsler tegeleb presidendi poolt elektrituruseaduse muudatustes tõstatatud probleemide eelanalüüsiga ning langetab lisaks presidendi kirjale ka Fortumi taotlusega seonduvad otsused menetluse algatamise või mittealgatamise osas märtsi lõpuks.

Fortum Tartu ja Fortum Termest edastas reedel Tederile täiendavad selgitused varasemale taotlusele algatada elektrituruseaduse muudatuste osas põhiseaduslikkuse järelvalve menetlus.

Ettevõtete esindaja vandeadvokaat Kaupo Lepasepp lisab täienduses, et biomassitoetuste maksmise korda muutva elektrituruseaduse paragrahvi põhiseadusega kooskõla hindamisel on määrav, kas seadusega on antud ettevõtjatele õigus toetusele ja kas see õigus on enne seaduses määratletud tähtaaega ära võetud.

Vandeadvokaadi sõnul on asjassepuutumatud arutelud sellest, kas 2007. aastal jõustunud elektrituruseaduses antud õigus toetusele oli majanduslikult põhjendatud või mitte.

Lepasepp leiab varasemalt saadetud taotluses õiguskantslerile, et elektrituru muutmise seadus on vastuolus põhiseadusega ning palub õiguskantsleril teha riigikogule ettepanek vastuvõetud elektrituruseaduse punktide kooskõlla viimine põhiseadusega.

Esiteks võtab vandeadvokaadi hinnangul seadusemuudatus ära ettevõtetele antud õiguse saada kehtiva seaduse alusel alates tootmise alustamisest 12 aasta jooksul toetust biomassist kondensatsiooni režiimil toodetud energiale. Vandeadvokaat märgib, et antud muudatus on vastuolus põhiseadusest tuleneva õiguspärasuse ootuse põhimõttega.

Vandeadvokaadi sõnul on põhiseadusest tuleneva riigivõimu omavoli keeluga vastuolus ka vahetult enne lõpphääletust eelnõusse põhimõttelist laadi muudatusettepaneku lisamine ja seaduse vastuvõtmine ilma olulist seadusemuudatust põhjendamata ja asjaosalisi kaasamata.

Lepasepp märgib õiguskantslerile saadetud taotluses veel, et seadus on vastuolus Eesti ja Soome valitsustevahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepinguga, kuna sõnamurdlikult tunnistab kehtetuks õiguse, mis oli investeeringute tegemise eelduseks.

Presidendi õiguskantslerile saadetud kirja järgi tekkis elektrituruseaduse põhiseaduspärasuse kontrolli käigus kahtlus, et seadus on osas, millega alates 1. juulist 2010 kaotatakse toetus biomassist kondensatsioonirežiimil elektrienergia toomisele, vastuolus põhiseaduses sisalduva õiguspärase ootuse põhimõttega.

Tootjate õigused on tõenäoliselt rikutud juhul, kui 2007. aasta 1. mail jõustunud elektrituruseaduse muudatuste alusel tekkis neil õigustatud ootus saada 12 aasta vältel arvates tootmise alustamisest toetust, seisab pöördumises.

Tallinna toimetus, +372 610 8827, majandus@bns.ee

Baltic News Service

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes