• Eesti

Mis juhtub elektrihinnaga tulevikus?

Tuuleenergia blogi - eteap May 26, 2010

Mis siis ikkagi juhtub meie elektri hinnaga pikemas perspektiivis? Enamik ennustajaid leiab, et hind tõuseb, kuid tegelikkus võib olla veelgi ehmatavam, sest tänu erinevatele subsiidiumitele ja investeeringutele hakkab elektri enda hind moodustama koguhinnast väikseima osa. Elektribörs ja loodetud positiivsed mõjud lahjenevad sellisel määral, et elektri hind Eestis võib kujuneda kalleimaks kogu regioonis.

Viimase elektrituruseaduse muudatusega üllatas Eesti riik nii kohalikke kui ka muu maailma uudisega, et plaanis on juurde ehitada põlevkivijaamu ning meie elektritarbija hakkab neid subsideerima. Ma kahtlen, kas poliitikud ikka vaatasid teraselt siinjuures kogu ühiskonna tehtavaid kulutusi ja saadavat tulu ning arvestasid tekkiva CO2 kvoodi ostmise vajadusega. Ei tasu unustada, et kõik kulutused kajastuvad lõpptarbija elektri hinnas. Arvestades CO2 25 eurost tonnihinda võib juhtuda, et subsiidiumi toel ehitatavad uued 300 MW põlevkiviplokid ei pääsegi turule. Soome Fingrid ennustab turuhinnaks 50 eurot MWh, kuid uute plokkide tootmise omahind võib kujuneda kõrgemaks. Tarbijaid peaks siinjuures ärevaks tegema asjaolu, et isegi kui meie uued põlevkivijaamad elektrit ei tooda, siis seaduse järgi tuleb subsiidiumit ikkagi maksta.

Alternatiivideks on koostootmise võimaluste optimeerimine kohalike kütuste baasil, tuumaenergeetika rajamine Eestisse, tuuleenergia maksimaalne ärakasutamine koos reguleerivate võimsuste rajamisega ning elektri import. Põhjamaades on juurde planeeritud uusi tootmisvõimsusi ning 90% ajast on Venemaa, Valgevene ja Ukraina suutelised katma kogu Baltikumi elektrivajaduse.

Elektri hinna määrab NordPool Spotis turuhind ja suurimaks tegijaks Baltikumi hinnapiirkonnas saab olema Venemaa, kes omab eeliseid CO2 ja kütuste hindade arvelt. Suurema osa ajast võimaldavad ühendusliinid meil importida naabritelt turgu mõjutavas koguses elektrit ja muuta seega meie omad tootjad konkurentsivõimetuteks. Ainsana suudavad töötada taastuvate kütuste kasutajad koostootmisel ning tuuleenergia tootjad, kelle muutuvkulu on madalad.

***

Lembit Vali on endine Elering OÜ juhatuse esimees, hetkel Energiasalv OÜ juhatuse liige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes