• Eesti

EAS toetab kolme uut täisklastrit

Eesti uudised, Tehnoloogiaarendus - eteap June 3, 2010

EAS-i pressiteade, 03. 06.2010

EAS otsustas käesoleval nädalal toetada kolme uut täisklastrit. Klastriprogrammi toetus antakse Eesti IKT Demokeskuse ekspordiklastrile, Tuuleenergia klastrile ja Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastrile. Klastriprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

„Loodame, et klastrites tegutsedes õnnestub ettevõtetel, teadusasutustel ja teistel organisatsoonidel senisest edukamalt teha koostööd, et suurendada ekspordikäivet ja ettevõtete konkurentsivõimet. Õnneks mõistavad Eesti ettevõtjad koostöö olulisust üha enam,” kommenteeris EASi klastrite arendamise programmi koordinaator Tiiu Evert. „Need kolm klastrit esindavad just neid valdkondi, kus Eesti on teiste Euroopa riikide kõrval juba silma paistnud ning mis on ekspordi mõttes kindlasti olulised ka edaspidi,” lisas ta.

Eesti IKT Demokeskuse ekspordiklastri eesmärgiks on luua koostöövõrgustik info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahenduste arendamiseks koostöös IT ettevõtete, kõrgkoolide ja teiste teadusasutustega, et suurendada IKT sektori ekspordisuutlikkust ja välja arendada Eesti IKT lahenduste müügivõrgustik. Projektis osaleb kokku 24 partnerit, nende seas mitmed IT ettevõtted, ülikoolid ja muud valdkonnaga seotud organisatsioonid. Projekti kogumaksumus on 10 miljonit krooni, millest EASi toetus moodustab 7 miljonit krooni.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni poolt esitatud Tuuleenergia klastri eesmärgiks on tuuleenergia sektori ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine ja elektrituulikute komponentide tootmise ja logistika käivitamine Eesti tootjate baasil. Projektis osalevad mitmed tuuleenergia vallas töötavad ettevõtjad: OÜ Nelja Energia, AS Skinest Energia, AS Scanweld, AS BLRT Grupp, AS Eesti Energia Taastuvenergia Ettevõte, OÜ Bakeri, OÜ Euriko, OÜ Aseri Tuul, OÜ Alfacap Grupp. Samuti Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool. Ettevõtmise kogumaksumus on 6,57 mln krooni, millest EASi toetus moodustab 4,6 mln krooni.

Eesti Puitmajaliit sai toetuse Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri loomiseks, mille eesmärk on ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine ja rahvusvahelise koostöö arendamine ettevõtete ja teadus-haridusasutuste vahel. Projektis osaleb kokku 20 partnerit, nende seas on nii ehitusettevõtjad kui ka Eesti Arhitektide Liit, Tartu Teaduspark, Vanaajamaja MTÜ ning palju muid ettevõtteid. EAS toetas projekti 3,78 mln krooniga, kogumaksumuseks on 5,39 mln krooni.

Klastrite arendamise programmi raames saavad täistaotluse esitada nii juba registreeritud kui ka alles moodustatud MTÜd või SAd. Täistaotluse esitamiseks on vajalik vähemalt kümne äriühingu osalus projektipartneritena. Täistaotluse puhul ei ole taotletava toetuse suurus määratletud. Projekti finantseerimise piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest ning ettevõtjate omafinantseeringu määr peab moodustama vähemalt 30% kogu omafinantseeringu määrast.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes