• Eesti

Eestis puuduvad tehnilised piirangud tuuleenergia eesmärkide täitmiseks

Tuuleenergia blogi - eteap June 2, 2010

Täna avalikustatud uuring „Tuuleelektrijaamade Eesti elektrisüsteemi ühendamise tehnilised võimalused“ näitas, et Eestis puuduvad tehnilised piirangud tuuleenergia eesmärkide saavutamiseks. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni jaoks oli tulemus ootuspärane, kuid hea on tõdeda, et ka Elering koos rahvusvahelise partneriga jõudis kinnituseni, et Eestis saab tuuleenergiat arendada.

„Eesti Elektrimajanduse arengukava aastani 2018“ näeb ette tuuleenergia võimsuste suurendamist kuni 900MW-ni, millest 400MW on plaanitud maismaale ja 500MW merre. Taani uuringufirma Ea Energy Analyses poolt läbiviidud ja Elering OÜ poolt tellitud uuring tõestas, et  tehniliste tingimuste poolt vaadatuna võiks 2013. aastal toota Eestis elektrituulikutega 21% ja 2016. aastal 38% kogu elektri tarbimisest. Ja seda ilma, et tuulikute toodangut peaks elektrisüsteemi tasakaalu huvides piirama hakkama. See teeb installeerituid tuulikuid vastavalt 575 MW ja 1100 MW ulatuses.

Uuringu tulemustele tuginedes pole seega uutele tuuleparkidele kehtestatud reservjaama rajamise nõue õigustatud. Nii teataski Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi pressikonverentsil, et võrguettevõte loobub varugeneraatori ehitamise nõudest tuuleparkidele, kuid asendab selle süsteemiga, kus saab vajadusel elektrituulikute tootmist piirata.

Taavi Veskimägi viitas oma kommentaarides ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prognoosile Taastuvenergia Tegevuskavas, et Eestil on vaja 400 MW tuuleelektrijaamasid. Taastuvenergia Tegevuskavast rääkida on siiski veel ennatlik, sest selle peaks valitsus kinnitama alles juuni keskel.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes