• Eesti

Konkurentsiameti uuring ei saa olla aluseks taastuvenergia toetusküsimuste otsustamisel

Tuuleenergia blogi - eteap September 14, 2010

Täna Konkurentsiameti poolt avalikustatud „Taastuvate energiaallikate toetuste skeemi analüüs“ tugineb poolikul informatsioonil ning ei tohi seetõttu olla aluseks taastuvenergia toetuste taseme määramiseks tulevikus. Analüüsi aluseks on võetud vaid väga väike osa olemasolevatest tuuleparkidest, mis on pealegi rajatud teistsuguses keskkonnas, kui tuleb ehitada Eesti taastuvenergia eesmärkide täitmisest puuduolevad tuuleenergia võimsused.

„Meil on täna Eestis 12 tuuleparki ning lisaks üksikud tuulikud, kuid Konkurentsiamet võttis oma analüüsis neist aluseks vaid mõned vanemad tuulepargid ega arvestanud tulevikus rajatavate tuuleparkide projekte ja tänaseks muutunuid asjaolusid. Näiteks on investeeringute kallidus võrreldes esimeste tuuleparkidega tõusnud 30%,“ kommenteeris avaldatud uuringut Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen-Lins. „Seetõttu ei saa selle uuringu põhjal teha kogu sektori tulevikku puudutavaid laiapõhjalisi üldistusi ega olulisi otsuseid.“

Eesti taastuvenergia toetused on Euroopa Taastuvenergia Föderatsiooni (EREF) ja Euroopa energia portaali hinnangul ühed Euroopa madalaimad. Samas on Eesti võtnud Euroopa Liidu ees kohustuse, lubades aastaks 2020 saavutada 25% taastuvenergia osakaalu kogu energia tarbimises. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni arvutuste kohaselt tuleks selleks Eestis installeerida 864MW tuuleenergiat, mis ühtib ka kehtivas elektrimajanduse arengukavas sätestatud 900MW tuuleenergia eesmärgiga. Täna on Eestis elektrituulikuid vaid 150MW võimsuses.

Otsustamaks, kuidas jõuda 900MW-ni ei saa pidada aluseks Konkurentsiameti soovitust tuuleenergia toetusi vähendada, kui amet pole oma analüüsis arvesse võtnud ei muutuvaid tuuleolusid, uute projektide tuuleprognoose, tuuleenergia toetuse maksimumlae rakendumist ega ka investeeringute ja bilansienergia kallinemist. Näiteks on sel aastal bilansienergia hind võrreldes 2009 aasta sama perioodiga kallinenud 37% ning ka tulevikutrend näitab tõusu. Konkurentsiamet oma analüüsis bilansihindade dünaamikat ette ei näe. Lisaks on osaliselt avatud elektriturg toiminud meil vaid alla poole aasta, mistõttu on turuhinna järeldusi teha väga ennatlik. Samuti on arusaamatu ameti väide, et taastuvenergeetika toetamine kahjustab elektritarbija õigustatud ootusi. Tuleviku elektrihinda ei ole lubanud tarbijaile ei riik ega Konkurentsiamet, järelikult ei saa tarbijatel olla elektrihinna suhtes ka ootusi, rääkimata õiguslikke ootusi.

Kõigele lisaks levitas Konkurentsiamet uuringu esitlusel eksitavat informatsiooni väljamakstud tuuleenergia toetuste suuruse kohta, väites näiteks, et 2009. aastal toetati tuuleenergiat 227 miljoni krooni ulatuses. Viidates Eleringi andmetele maksti eelmisel aastal tuuleenergia tootjatele toetust 102 miljonit krooni ning see moodustas 25% kogu taastuvenergia toetustest, mitte 55% nagu väitis Konkurentsiamet.

Investorite motivatsioon taastuvenergia sektorisse panustamiseks sõltub suuresti eeldustest, mis neile on regulatsioonidega loodud ning ootustest nende tingimuste stabiilsuse suhtes. Kui Eestis on Konkurentsiameti uuringule toetudes loodud liiga soodne süsteem, siis miks ei ole sellele vaatamata tänaseks paljud võrguliitumised omandanud ettevõtted tuuleparkide ehitustegevust alustanud? Esimesed investorid on pidanud võtma suuri riske, mistõttu ei saa nende kasumimarginaali järgi hinnata järgmiste tuuleparkide rajajate tulusid.

Regulatsiooni ebastabiilsus tekitab paratamatult täiendavaid kulutusi nii maksumaksjale kui ka energiatarbijale, sest riigi riski komponent on investeeringute ja laenude nõutava intressimäära üks osa. Käimasolev avalik negatiivne toetuste alandamise kampaania suurendab riigi riski komponenti, mille tulemusena tuleb tulevikus nii era- kui välisinvesteeringute kasutamise eest maksta kõrgemat tasu. Täna on fookuses taastuvenergia, kuid kes ütleb, et homme ei laiene see mõnele muule valdkonnale.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes