• Eesti

Rohelised: rohelise energia subsideerimine saab lõppeda koos pruunienergia subsideerimisega

Tuuleenergia blogi - eteap September 8, 2010

Eestimaa Roheliste (EER) arvates on rahandusministri arusaam, nagu oleks taastuvenergia toetused suures mahus rumalus, poolik tõde. Tegelikkus on see, et mistahes subsiidiumid energiasektorile pole arukad. Las energia konkureerib vahetult.

EER parlamendifraktsiooni aseesimehe Marek Strandbergi sõnul tähendab see tõsiasi seda, et maksumaksjale tuleks tagasi anda ka kõik see raha, mida maksumaksja peab kaude ja elektriarveteskajastamata tasuma põlevkivitööstuse keskkonnamõjude kõrvaldamise eest. “Samuti terviseprobleemide lahendamise eest, mis on seotud põlevkivi tööstusega ja mida maksumaksja maksab põlevkivi tööstuse teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri eest.

Need varjatud subsiidiumid ületavad mäekõrguselt taastuvenergiatoetusi,” märkis ta.

Eestimaa Roheliste fraktsiooni esimees Valdur Lahtvee sõnas, ettaastuvenergiatoetuse kritiseerijad on unustusse jätnud EuroopaKomisjoni poolt kõiki liikmesriike hõlmava EXTERNE metoodika aluselläbi viidud seire tulemused. “Sellest teame, et põlevkivielektritootmiseks maksab maksumaksja elektritootmise väliskuludena enamkui 2,8 krooni iga tarbitud kWh kohta lisaks igaühe elektriarvelemärgitud summale,” viitas Lahtvee ja jätkas: “Kasvõi see fakt, ettuuleenergia väliskulud on üle 50 korra väiksemad kui põlevkivisttoodetud elektril, peaks taastuvenergiatoetuste piiramissoovi kärpima.”

“Just rahandusminister peaks aru saama, et riigi rahakotile oleks aus lahendus, kui maksumaksja ei peaks tasuma teenuste ja kaupadeeest kaudseid teid pidi,” toonitas Strandberg. “Hind olgu ikka otsene ja aus. Tänastes oludes põlevkivist pigistatud elekter seda ei ole,” lisas ta.

Taastuvenergiatoetusi jagatakse paljudes riikides ja Roheliste meelest on aus, kui toetused oleksid avatud turu tingimustes samaväärsed kui teistes samal turul toimivates riikides.

Eestimaa Rohelised leiavad, et ühetaoline toetusmehhanism (kui sedaüldse rakendada vaja ongi), nii nagu ka Euroopa üldise põllumajanduspoliitika puhul, on eeldus võrdsele majanduslikule kohtlemisele.

“Täna tuleb tunnistada, puudub selge ja korrektne arusaam sellest, kas kogu taastuvenergia toetusteks tasutud raha eest on ikka võrk samavõrd seda energiat ka saanud ja tarbijateni suunanud? Rohelisteküsimus on selles, miks on riik hoidnud tegelikult kogu energeetikateemat nii pillapalla,” tõdes Strandberg.

Rohelised juhivad tähelepanu sellele, et näidates probleemi kohas, kus seda pole, üritab valitsus jätkuvalt õigustada aegunud ja kliimavaenuliku põlevkivienergeetika ülalpidamist maksumaksja miljarditega.

Eesti maapõues on põlevkivikihid reeglina õhukesed (kõige rohkemmeeter-paar), paksenedes põhjaveekihtide all kaasneb põlevkivi kaevandamisega märkimisväärne veeraiskamine. Põlevkivi põletamine eeldab suuri seadmeid, mille puhul elektritootmisega tekkiv jääksoojus jääb kasutuseta. Ka tekitab põlevkivi põletamine või sellest kemikaalide valmistamine tohutus ulatuses heitmeid, kuna põlevkivist moodustub orgaanilist ainet vaid veidi üle veerandi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes