• Eesti

Energeetikasektoris töötavad inimesed loetakse aasta jooksul üle

Tuuleenergia blogi - eteap October 1, 2010

Septembrikuus algas ettevalmistus energeetikasektori tööjõu uuringu läbiviimiseks. Uuringu tegijate ülesande teeb keerulisemaks see, et sektori tööjõudu ei vaadata praegu prognooside aluseks oleva Statistikaameti elektri-, gaasi- ja veevarustuse tegevusala lõikes, vaid vaatluse alla võetakse kõik need ettevõtted, mis tegutsevad “Energiamajanduse pikaajalises arengukavas kuni aastani 2020” käsitletavates valdkondades. Niisiis on vaatlusesse haaratud nii kütuste, soojuse kui ka elektri valdkonnas tegutsevad firmad, nii omanikud, seadmete tootjad kui ka ehituse, hoolduse ja remondiga tegelejad.

Sektori tööjõu uuringu esimeseks eesmärgiks on saada adekvaatsed andmed ettevõtetes töötavate inimeste vanuse, hariduse, täiendkoolituse jmt. kohta. Praegu on need andmed olemas ettevõtete personaliandmebaasides, kuid koondatuna peaks saama korraliku pildi sellest, millise ettevalmistuse ja vanusega töötajad sektoris on. Olemasoleva kirjelduse põhjal on võimalik haridussüsteemile ja koolidele esitada juba täpsemalt oma vajadused aastate lõikes.

Uute tehnoloogiate tulekuga peab hindama keda ja kui palju on vaja ümber õpetada või kui palju on vaja teistsuguse baasharidusega noori spetsialiste. Samuti on vaja teavet sellest, milliseid uusi erialasid tuleb avada ja millistes valdkondades on vaja kiirest täiendkoolituse võimalusi luua. Võimalikud muutused ja trendid tulevad loodetavasti välja ettevõtete juhtide ja personalijuhtidega tehtavatest intervjuudest.

Kõiki ettevõtteid küsitleda ei jõuta – näiteks märksõna “Elektritööd” alusel annab majandustegevuse register enam kui 1500 juriidilise isiku andmed. Seepärast tehakse koostöös valdkonna ettevõtete liitude ja spetsialistidega valik, kelle juurde uurimisküsimustikuga minna. Kindlasti kaasatakse ka need olulised ettevõtted, kes liitudesse astunud ei ole.

Septembris-oktoobris täpsustatakse firmade nimekirju ja tehakse esialgne küsitletavate valik. Kõigi ettevõtetega, mille personaliinimestel palutakse küsimustikule vastata või mille juhti intervjueerida plaanitakse, võetakse kindlasti ühendust ka eelnevalt.

Uuringu tellijaks ja selle rahastamiseks vajaliku projekti kirjutajaks oli Eesti Elektritööstuse Liit. Ekspertidena on uuringu ettevalmistamisse ja käiku jälgima kaasatud nii Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, Elektritööde Ettevõtjate Liidu kui ka Tuuleenergia Assotsiatsiooni esindaja. Lisaks annavad oma panuse majandusministeeriumi ja haridusministeeriumi analüüsiga tegelevad inimesed ja uuringu tegemistega on kursis Energiatehnoloogia programmi juht.

Uuringu läbiviijateks on Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskus RAKE ja poliitikauuringute keskus Praxis. Uuringu rahastajaks on Tarkade Otsuste Fond, Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastamisel elluviidav programm.

Uuringu tulemused on kõikidele asjast huvitatutele esitletavad aasta pärast, 2011. aasta sügisel.

Lisainfot saab huvi korral küsida oma liidu tegevjuhilt või projektijuhilt Kaie Saarelt (kaie.saar@gmail.com, 51 77 185).

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes