• Eesti
  • English

Turuosalised: taastuvenergia toetuste eelnõu on puudulik

Tuuleenergia blogi - eteap November 8, 2010

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ), Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (ETEA) ning hüdroenergia ettevõtteid ühendav MTÜ Eesti Veskivaramu leiavad, et taastuvenergia toetuste põhjendamatu kärpimisega tekib Eestil probleeme rohelise energia tarbimiseesmärkide täitmisega. Taastuvenergia toetuste uuendatud seaduseelnõu on koostatud Konkurentsiameti analüüsi ekslike järelduste põhjal. Eelnõus ei võetud arvesse turuosaliste mõistuspäraseid muudatusettepanekuid, teatasid ühisavalduses ühingud, kuhu kuuluvad ettevõtted on viimasel kolmel aastal investeerinud taastuvenergiasse ligi kaheksa miljardit krooni.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus selgitas, et vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud elektrimajanduse arengukavale peaks tuuleenergia koguvõimsus aastaks 2020 olema 900 megavatti, hetkel on see näitaja kõigest 150 megavatti. „Eelnõus on arvestamata jäetud ETEA sõnaselge ettepanek, et taastuvenergia toetuste muudatus ei tohiks puudutada olemasolevaid projekte, sest nende investeerimisotsused on tehtud kehtivate reeglite alusel. Samuti pole võimalik planeerida uusi projekte kui vanad lubadused ei kehti, sest nii puudub ka uute reeglite kehtimise osas igasugune kindlus,“ ütles Kruus.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatuse esimees Tiit Rahkema ütles, et täielikult on ignoreeritud EJKÜ muudatusettepanekuid, mida ühingu esindajad on edastanud nii IRLi riigikogu fraktsioonile kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikele.

„Riigikogu seadustas 2007. aastal taastuvenergia toetuste maksmise 12 aastaks ning kannapööre riigi seisukohas on ootamatu ning arusaamatu. Toetuste muutmine võiks kõne alla tulla uute taastuvenergia projektide puhul, mille vedajad oskavad muudatusega arvestada,“ lisas Rahkema.

Ka eelnõu seletuskiri märgib, et õigusakti muutmisel elektritootjale ebasoodsas suunas on tegemist õiguspärase ootuse põhimõtte riivega. Seda on õigustatud Konkurentsiameti järeldustega, justkui teeniks kõik taastuvenergia tootjad nii täna kui ka tulevikus ülikasumeid.

Tegelik taastuvenergia kulu kolmandiku võrra väiksem

Paraku sisaldab Konkurentsiameti analüüs rida vigu ja puudusi, millele on viidanud nii turuosalised kui ka Rahandusministeerium. Seejuures on ülepaisutatud väide, nagu kuluks praegu taastuvenergia tasudeks ligi miljard krooni aastas – tegelik kulu pole rohkem kui kaks kolmandikku sellest.

Konkurentsiameti analüüs väidab, et toetused langeksid hinnanguliselt praeguselt 12,64 sendilt 3-5 sendini. Kui tarbija poolt makstav toetus vastaks aga tegelikule taastuvenergia mahule, oleks see juba täna pigem 8-9 senti.

Näiteks prognoosib Konkurentsiamet septembris valminud analüüsis 2010. aasta taastuvenergia toetuste mahuks 962 miljonit krooni, kuid käesoleva aasta esimese üheksa kuuga on Eleringi andmetel tegelikult makstud toetusi umbes 470 miljonit krooni. Sama tempo jätkumisel oleks toetuste kogumaht tänavu ainult 630 miljonit krooni, mis teekski toetuse suuruseks kilovatt-tunni kohta 8-9 senti.

On kahetsusväärne, et eelnõu koostamisel on ignoreeritud taastuvenergiasse investeerinud Eesti ning rahvusvaheliste ettevõtete õigustatud ootusi ning teisalt on püütud eelnõud presenteerida kui elektrihinna alandamise vahendit. Avaneval elektriturul ning ettevõtete elektribörsi tingimustes on ülimalt eksitav rääkida hindadest, mis tegelikult kujunevad üha rohkem elektrienergia nõudluse ja pakkumise põhjal.

Ühingutest

Kolme erialaorganisatsiooni kuulub kokku ligi 100 energeetikaettevõtet, mis on viimasel kolmel aastal investeerinud eri tüüpi taastuvenergeetikasse kokku ligi kaheksa miljardit krooni. Lisaks kodumaisele kapitalile on ettevõtetesse investeeritud Soomest, Rootsist, Norrast, Prantsusmaalt aga ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangast (EBRD) ning Põhjamaade Valitsuste Keskkonnainvesteeringute Fondist (NEFCO).

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
MTÜ Eesti Veskivaramu

Kontakt:

Tiit Rahkema
juhatuse esimees
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing
E-post: epha@epha.ee
Tel: 503 1512

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes