• Eesti

Valitsus kinnitas taastuvenergiat toetava tegevuskava

Tuuleenergia blogi - eteap November 25, 2010

Vabariigi Valitus võttis vastu taastuvenergia tegevuskava, mis on ühteaegu raport Euroopa Liidu komisjonile näitamaks, mida riik on seni taastuvenergia kasutuselevõtu suurendamiseks teinud, kui ka plaan, millega tagada 2020. aastaks 25% taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises. Tegevuskava näeb ette rida toetavaid meetmeid taastuvenergiat kasutatavatele elektrijaamadele, sealhulgas neid samu, mida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib praegu elektrituruseaduse muutmise kaudu vähendada.

Tegevuskava näeb ette taastuvenergia toetuste maksmist 84 senti ühe kilovatt-tunni elektrienergia eest, sealjuures on tuuleparkidel toetust võimalik saada kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. See tähendab, et tulevikus peavad tuuleenergia tootjad hakkama saama osa aastast ilma toetuseta, sest aastaks 2020 võiks antud meetme raames toodetud tuuleenergia hulk ulatuda kuni 1400 GWh, mis vastab umbes 500MW tuuleenergia võimsusele.

Lisaks näeb tegevuskava tuuleelektri tootmist arendava meetmena investeeringutoetusi, mille vahendid tulevad koostöömehhanismide rakendumisel teiste riikidega. Sellisel moel oodatakse aastaks 2020 Eestisse 100MW tuuleenergia lisavõimsuse tekkimist.

Täiendavalt 600MW maismaa tuuleparkidele on tegevuskava määratlenud ka meretuuleparkide ehitamise võimsuses kuni 500MW tingimusel, et leitakse vahendid investeeringute toetamiseks ilma tarbijatele lisatariifi kehtestamata ehk koostöös teiste riikidega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi leheküljelt võib lugeda, et edaspidi hakkab taastuvenergia osakaalu suurendamisele suunatud Vabariigi Valitsuse tegevus arvestama Eesti taastuvenergia tegevuskava.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes