• Eesti

Euroopa Komisjon: tuuleparke ei saa Natura 2000 aladel välistada

Tuuleenergia blogi - eteap December 1, 2010

Hiljuti võttis Euroopa Komisjon vastu juhendmaterjali, mis annab EL riikidele ja nende kohalikele omavalitsustele selge juhise kuidas tagada Natura 2000 aladele tuuleparkide rajamine kooskõlas EL Lindude ja Eluslooduse direktiividega.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Uued suunised annavad liikmesriikidele ja ettevõtjatele selguse, kuidas rajada tuuleparke kooskõlas Natura 2000 nõuetega. Õigusakte ega poliitikat ei muudeta, vaid selgitatakse üksnes juba kehtivaid seadusi. Meie eesmärk on tagada, et taastuvenergia eesmärgid saavutatakse nii, et järgitakse täiel määral liikide kaitset käsitlevaid ELi seadusi.”

Võrreldes inimeste teiste tegevustega on tuuleenergia üldine mõju lindudele, nahkhiirtele ning teistele eluslooduse osadele ja nende looduslikele elupaikadele väga väike. Juhendmaterjal märgib selgelt, et “uuringud toestavad, et tuule abil toodetud energiaühik on loodusele palju vähem kahjulik kui fossiilsete kütuste või tuumaenergia abil toodetu.” Võimalikke keskkonnamõjusid Natura 2000 aladel saab vältida ja minimeerida hoolika planeerimise ja tuulikute paigutamise ning leevendus-ja kompensatsioonimeetmete kasutamisega. Selliseid arendusprojekte on vaja aga igal üksikul juhul eraldi hinnata.

Seega ei tule valida loodusliku mitmekesisuse ja tuuleenergia arendamise vahel. Looduskaitsel ja tuuleenergial on sarnased eesmärgid – tagada jätkusuutlik tulevik ja vähendada inimeste mõju keskkonnale.

Taust
Allikas: Euroopa Komisjoni pressiteade

Euroopa on seadnud eesmärgiks, et 2020. aastaks peab 20% siin tarbitavast energiast pärinema taastuvenergiaallikatest. Selle eesmärgi saavutamisel on pandud suured lootused tuuleenergiale. Samuti aitab tuulenergia tootmise arendamine vähendada oluliselt kasvuhoonegaaside ja muude õhusaasteainete heidet ning elektrienergia tavapärase tootmisega seotud magevee tarbimist. Viimasel kümnel aastal on tuuleenergia osakaal kiiresti tõusnud. 2009. aastal moodustas see 4,8% elektrienergia kogutarbimisest ELis ning on oodata, et 2020. aastaks see osakaal kolmekordistub.

Natura 2000 on kogu ELi kattev ökoloogiline võrgustik, mis hõlmab ligikaudu 26 000 ala 27 liikmesriigis. Võrgustik loodi 1992. aasta loodusdirektiiviga ning see katab peaaegu 18% ELi maismaast. Võrgustiku eesmärk on tagada bioloogilise mitmekesisuse poolest väärtuslike alade kaitse ja jätkusuutlik kasutamine ning Euroopa väärtuslikemate ja enim ohustatud liikide ja elupaikade pikaajaline säilimine. Natura 2000 ei ole rangete looduskaitsealade süsteem, kus kogu inimtegevus on välistatud. Kuna võrgustikku kuuluvad kindlasti ka looduskaitsealad, jääb enamik maast ka tulevikus tõenäoliselt eraomandisse ning rõhku hakatakse panema nii ökoloogiliselt kui ka majanduslikult jätkusuutliku maakorralduse tagamisele.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes