• Eesti

Kristiina Rebane: Pesumasin lärmab kõvemini kui tuulegeneraator

Eesti uudised, Tuuleenergia, Tuuleenergia blogi - eteap January 10, 2011

Delfi, Kristiina Rebane. 08.01.2011

Sotsiaalminister avaldab meedias arvamust, et tuuleenergeetika toodab inimesele ohtlikku mürasaastet ja tuulikuid ei tohiks paigutada inimasustusele lähemale kui kaks kilomeetrit. Paraku näitab minister selle seisukohaga vaid oma pinnapealseid teadmisi teemast ja võimetust näha terviseprobleeme laiemalt.

Kus viga näed laita, seal tule ja aita. Parandame mõned ministri möödalaskmised ära.

1. Väide, et tuulegeneraatorid teevad suuremat lärmi, ei vasta tõele. Kaasaegsed generaatorid tekitavad sama palju või isegi vähem heli kui tavaline pesumasin. Ometi ei soovi keegi kehtestada pesumasinale kahekilomeetrist ohutusraadiust. Või kui numbritest rääkida, siis tuulegeneraatori müratase on umbes 40dB ja pesumasina oma umbes 60dB. Liiatigi tekitab ka iga puu tuule käes päris palju müra, kas peaksime seepärast kõik lagedaks raiuma?

2. Lisaks suurtele tuuleparkidesse ehitatud tuulikutele eksisteerib ka hulk kodutarbijale mõeldud tuulegeneraatoreid. Kas peaksime siis asja nii mõistma, et kui tahame kodumajale tuulegeneraatorit paigaldada, siis peame sellegi majast kahe kilomeetri kaugusele paigutama?

3. Tuulikute tekitatav heli ei suuda kunagi tekitada samas mahus tervistkahjustavat saastet, kui suured elektrijaamad Ida-Virumaal. Mingil põhjusel kiputakse unustama, millised on õhusaaste tagajärjel tekkinud tervisekahjustused ja kui palju maksumaksja raha täna kulutatakse nende ravile. Seega kas peaksime eelistama suitsevat korstnat tuulegeneraatorile?

4. Kuigi Eesti on suhteliselt madala asustustihedusega, ei leidu siin kohti, kus kahe kilomeetri raadiuses inimasustus täielikult puuduks ja kuhu saaks reaalselt ka midagi ehitada. Seega jääks kahe kilomeetri nõude puhul ainsaks võimaluseks tuulegeneraatorite ehitamiseks meri.

5. Globaalsete ja Euroopa Liidu kliimakokkulepete tõttu peame lähema kümne aasta jooksul taastuvenergia osakaalu Eestis oluliselt tõstma, mistõttu peaks lähiaastatel installeeritavate tuulegeneraatorite (aga ka teiste taastuvallikast energia tootmist võimaldavate seadmete) hulk pigem kasvama, mitte kahanema või samale tasemele jääma. Taastuvenergeetika hoogne arendamine parimaid kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades ning põlevkivienergeetika osakaalu oluline vähendamine on nii majanduse konkurentsivõime kui ka inimeste tervise huvides.

Niisiis, võtame asja kokku. Valimiste eel on muidugi oluline poliitikamaastikul silma paista ning oma vaadete ja seisukohtade esitamine väga tervitatav. Siiski ei tohiks seda teha teemadel, mille kohta tegelik teadmine puudub või on koolikeeles kasin või mitterahuldav. Liiatigi on piinlik kuulda ministri suust seisukohta, kus kaalukausile pannakse Ida-Virumaa elanike tervis ja teiste piirkondade põhjendamatud hirmud.

Autor töötab Kliima- ja Energiaagentuuris.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes