• Eesti
  • English

Meretuulepargid ja Ida-Euroopa on Euroopa tuuleenergia uued kasvuallikad

Tuuleenergia blogi - eteap January 31, 2011

Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni (EWEA) täna avaldatud andmete kohaselt, mis langevad kokku Euroopa Komisjoni tänase teatisega taastuvenergia rahastamise kohta, suurendati 2010. aastal ELis tuuleenergia tootmisvõimsust 9,3 gigavati (GW) võrra, mille tulemusena kujunes 2010. aasta lõpuks koguvõimsuseks 84 GW.

Kui uute meretuuleparkide tootmisvõimsus kasvas 51% (582 MW-st 2009. aastal 883 MW-ni eelmisel aastal), siis uusi tuuleparke maismaas lisandus 13,9% võrra vähem kui 2009. aastal (8,9 GW võrreldes 2009. aasta 9,9 GW ga).

„Need arvud on hoiatuseks, et me ei saa enesestmõistetavalt suhtuda taastuvenergia rahastamise jätkumisse,” sõnas Christian Kjaer. „Kiiresti on vaja paremaid rahastamisvõimalusi ning Euroopa Liit peab viivitamatult tegutsema, et ta ei kaotaks oma juhtpositsiooni tuuleenergia ja teiste taastuvenergia tehnoloogiate valdkonnas. Tänane komisjoni sõnavõtt taastuvenergia rahastamise osas on algus, juhul kui komisjon otsustab kiiresti hakata järgmiseks ka oma ettepanekuid realiseerima.”

Võrreldes 2009. aastaga jäi uute tuuleelektrijaamade koguinvesteeringute maht samaks (13 miljardit eurot) just avamere-tuuleenergia lisandunud tootmisvõimsuse suurema osakaalu tõttu.

Kui vaadata nii maismaa kui meretuuleparke koos, siis oli 2010. aasta võimsuse kasv (9,3 GW) 9% võrra väiksem 2009. aasta võimsuse kasvust (10,5 GW).

„Märkimisväärne kasv Rumeenia, Poola ja Bulgaaria maismaa tuuleenergia turgudel ei suutnud katta Hispaania, Saksamaa ja Ühendkuningriigi uute maismaa tuuleparkide vähenenud lisandumist. Avamere tuuleenergia turu tugevat arengut vedasid Ühendkuningriik, Taani ja Belgia,” ütles Christian Kjaer, EWEA tegevdirektor.

Taastuvenergia turu koguvõimsus, hõlmates tuule-, päikese-, hüdro- ja biomassi energiat, ulatus 2010. aastal rekordiliste tasemeteni, kasvades 31% (2009. aasta 17,5 GW-lt 22,6 GW-le 2010. aastal). Kõikidest uutest elektrijaamadest moodustasid taastuvenergia elektrijaamad 41%.

Tuulepargid moodustasid 2010. aastal 17% uutest elektrijaamadest ning see oli esimene kord alates 2007. aastast, kui EL ei paigaldanud tuuleelektrijaamu teistest elektrijaamadest rohkem. EL jätkab kütteõlidel ja aatomienergial põhineva elektritootmise vähendamist, kahandades seda rohkem kui uusi juurde ehitab. Kuid siiski, 2010. aasta oli teine kord alates 1998. aastast, kui EL käivitas rohkem uusi kivisöe elektrijaamu kui vanu sulges. Gaasi võimsust kasvatati eelmisel aastal 28 GW võrra, võrreldes 2009. aasta 6,6 GW ga. Gaasi osakaal 2010. aastal lisandunud energiavõimsuste kogumahus oli 51%.

2010. aasta lõpuks lisatud elektrituulikud toodavad tavapärase tuulekiirusega aastal 181 TWh elektrit (varem 163 TWh), kattes 5,3% ELi elektritarbivusest (4,8% 2009. aastal).

Vaata ka

One response to “Meretuulepargid ja Ida-Euroopa on Euroopa tuuleenergia uued kasvuallikad”

  1. trebla says:

    Pole küll veel täpselt kokku löödud 2010 aastal paigaldatud PV elektritootmise võimsust, kuid tundub, et see võib ületada Euroopas 10 GW.
    Seega elame huvitaval ajal – 2009 möödus aastas paigaldatud PV tootmisvõimsus aastas paigaldatud tuuleenergia tootmisvõimsusest Saksamaal (taastuvenergia juhtriigis), 2010 möödus PV paigaldustempo tuulest Euroopas(taastuvenergia juhtkontinendil). Kas 2011 möödub siis PV paigaldustempo tuulest globaalselt?

    Seda muidugi nimivõimsuse poolest, iga tuulegeneraatori W toodab jämedalt 2-3 korda rohkem energit aastas kui PV Wp.
    Aga trend on selge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes