• Eesti

Klastri liikmed tutvusid väiketuulikute arenguga teistes riikides

Tuuleenergia blogi - eteap March 24, 2011

Criss Uudam, tuuleenergia klastri arendusjuht.

Eelmisel nädalal oli Põhja-Saksamaal Husumis koos väikeste taastuvenergia tootmisseadmete alane tippkompetents, osa võtsid ka Eesti tuuleenergia klastri viis liiget. New Energy Husumi väiketuulikute alasel sümpoosionil arutleti poliitiliste raamtingimuste üle, mis on vajalikud väiketuulikute laiemaks levikuks, ning kuulati nii selles juba edukate kui ka alles arenevate riikide (k.a. Eesti) kogemust.

Kuidas väiketuulikud on elektritootmises oma koha leidnud?

Teist korda toimuval rahvusvahelisel väiketuulikute sümpoosionil esinesid ettekannetega riikide esinejad, kus on juba rakendatud teotusskeeme väiketuulikutest elektri genereerimisele – näiteks Suurbritannia, Taani ja USA. Suurbritannias toetatakse väiketuulikuid suuruses 0 – 100 kW, kusjuures toetustariif rakendub nii elektrivõrku ühendatud kui ka energiasaare režiimis (off-grid) toimivatele süsteemidele. Tariif on diferentseeritud – näiteks kuni 1,5 kW nimivõimsusega tuulikust elektri tootmisel ja selle kohapeal tarbimisel saab toetust 37,7 euro senti, ühe kWh-i elektri eksportimisel on tulu veidi suurem – 43,1 euro senti. Suuremate tuulikute puhul tariif väheneb. Taanis on rakendatud niinimetatud „net metering“ printsiip, mis tähendab, et inimene, kes on püstitanud väiketuuliku saab iga võrku sisestatud kWh elektri eest vastutasuks võrgust tarbida ühe kWh elektrit tasuta. Maksimaalseks väiketuuliku kõrguseks hajaasustuses on taanlased määratlenud 25 m ja tuuliku rootori diameetriks 13 m. Samuti on Taanis võimalik eraisikutel taastuvenergia seadme soetades ja seda opereerides saada maksusoodustusi.

Sümpoosionil tutvustasid oma plaane ka riigid, kus aktiivselt tegeletakse toetuste planeerimisega (Saksamaa, Hispaania, jt). Saksamaa Tuuleenergia Assotsiatsioon on välja pakkunud toetustariifid väiketuulikutele, mis võidakse sisse kirjutada järgmisel aastal muudetavasse taastuvenergia toetuste seadusesse ning need võivad anda olulise panuse väiketuulikute valdkonna aktiveerumiseks Euroopas.

Eestis väiketuulikute kasutuselevõtt veel turbulentsis

Allakirjutanu tutvustas sümpoosionil väiketuulikute alast hetkeolukorda Eestis – selle tehnoloogia võimalusi ja potentsiaali ning laiemat kasutust takistavaid barjääre. Eestis puuduvad toetusmeetmed väiketuulikute püstitamiseks või nendest elektri genereerimiseks. Samuti ei ole hetkel võimalik väikeseid inverteri läbi ühendatavaid generaatoreid elektrivõrku ühendada. Samas on Eesti Energia jaotusvõrk asunud välja töötama mikrogenereerimis-seadmete ühendamist puudutavat regulatsiooni. Eestis on hetkel segane ka veel väiketuulikule püstitamise loa taotlemise protsess. Teema on kohalikele omavalitsustele uus ning seetõttu ollakse tihti nõutud kui inimene pöördub nende poole sooviga elektri genereerimiseks isiklik väiketuulik püsti panna. Tuuleenergia klaster on koostamas analüüsi Euroopas väiketuulikutele rakendatud toetusmeetmetest ning väiketuulikute tasuvusest Eestis võimalike toetusskeemide korral. Samuti käsitleb koostatav uuring Eestis püstitatud väiketuulikute planeerimisprotsessi, pakkudes välja lahenduse, mis püstitamise loataotlemise protsessi sujuvamaks muudaks nii meil kui miks mitte ka naaberriikides, kus sama probleem.

One response to “Klastri liikmed tutvusid väiketuulikute arenguga teistes riikides”

  1. Alvar Hirtentreu says:

    Eelpool käsitletud teema on väga aktuaalne.Tegeleme AS KONESKOS väiketuulikute 10 ja 20 KW tootearenguse projektiga,oleme lõpusirgel.Huvi väiketuulikute vastu on suur.Väga sagedased on pöördumised meie poole,kus tuntakse huvi väiketuulikute,nende elektrivõrku ühendamise,samuti nende püstitamise tingimuste ja loa taotlemise osas ning millist toetust võiks taotleda.
    Räägitud on nendest probleemidest pikalt,aga lahendusi ei ole pakutud.On aeg asjad paika panna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes