• Eesti

Vastutustundetu mäng tuulikutega

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap March 23, 2011

Pärnu Postimees, Joachim Last (Vayu Energia OÜ). 23.03.2011

Pärnu maakonnas on 2009. aasta suvest korraldatud planeeringut tuulegeneraatorite püstitamise tarvis ja lõppu ei ole näha. Puuduvad igasugused reeglid maaomanikele, valdadele, investoritele, elanikele, samuti fauna ja floora kaitseks.

Valitseb omavoli. Osaliselt üritab maavalitsus olla üle valla otsustusõigusest. Valdu, mis on langetanud ebaseaduslikke otsuseid, ei aidata vigade parandamisel. Maaomanikud ja investorid takerduvad segastes olukordades, tuuleenergia rakendamise ja arendamise võimalused jäävad kasutamata. Inimestes valitseb ebakindlus tuulikute rajamise mõjude suhtes oma elukeskkonnale.

Tuuleenergeetika on riigile uus moodus tugevdada ja uuendada maapiirkondade taristuid. Maaomanikud saavad renti, vallad makse, tekivad kriisikindlad töökohad.

Taastuvenergiat on tarvis, et muuta meie keskkonnakahjulik majandus senisest keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks.

Tuulegeneraatorite kasutamine vajab mõistlikke reegleid ja nõuandeid. Vanades kultuurriikides Hispaanias ja Saksamaal on suured tuulegeneraatorite pargid inimasustusega. Me peaksime uurima Euroopa naabrite kogemusi.

Tundub, et see kõik ei mängi mingitki rolli Pärnu maakonna planeeringus. Mitu kuud vaieldakse edasi-tagasi ja tulemus on hirmuäratav. Rannikul asuvad sobivusalad arvatakse tuuleparkide alt juba alguses välja. Sisemaal pole tuulikud nii efektiivsed ja sama elektrimahu saavutamiseks tuleb rajada rohkem tuulikuid – see ei ole keskkonna kaitsmine.

Ümber asustuste on seatud keelutsoonid, mis ei põhine faktilistel järeldustel, vaid kellegi nägemusel. Puutumata looduses leidub palju taime- ja loomaliike. Pärnu maakonna planeeringukavas on sobivusalasid, kus on rangelt kaitstud kotkaste pesad. Nii ei saa.

Tuulegeneraatorite tihepaigutust vähestele sobivatele aladele ei üritata korraldada ega põhjendada, miks sellist teed ei minda. Tuulikute püstitamine jäetakse juhuse hooleks, kus iganes on mõni maalapike üle jäänud, sinna tuulik püstitataksegi. Selliseid maakilde on liiga palju. Nii tuleb karta ja arvestada, et igale poole rajatakse nutsakuid paari tuulikuga.

Kuni puuduvad kindlad kohustused ja siduvad reeglid, on igaüks vaba ehitama endale ise tuulikut. Ainsa tingimusena on tarvis ehitusluba, mille vald peab ehitusprojekti olemasolu korral väljastama.

Vayu Energia OÜ on kohtumistel kohalike elanikega selgitanud, et tuulegeneraatorite püstitamisel ei tohi olla mingit omavoli, kõik vastavalt seadusele.

Mõnes vallas otsustati, et nende valdustes on tuulegeneraatorid keelatud. Mis õigusega? No mõnele vallaesindajale ja elanikule ei meeldi tuulegeneraatorid.

Kardetakse rahu ja vaikuse ning inimeste tervise pärast. Kuid sõiduautod teevad palju rohkem müra, haisevad ja on kogu aeg ohtlikud inimeste tervisele. Kui Tõstamaal juhtuks liiklusõnnetus, milles hukkub laps, kas siis keelustaks vallavolikogu autosõidu valla territooriumil?

Ilmselt mitte. Tõenäoliselt hakataks rohkem mõtlema konkreetselt liikluskorralduslike reeglite peale.

Tuulikute puhul tulebki sellele tähelepanu pöörata: peavad olema õiged reeglid, mis on asjakohaselt põhjendatud ja kõigile kohustuslikud täita.

Taastuvenergiata ei saa teha energiapööret (üleminekut fossiilsetelt kütustelt taastuvale energiale).

Pärnu maakond peab lõpuks ütlema, kui palju tuulikuid vastavalt Eesti energiastrateegiale oleks meile mõistlik, ja kehtestama ühtsed reeglid, mis ütlevad, kuhu oleks võimalik see kogus paigutada.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes