• Eesti

Virumaale kerkib lähiaastatel kaks tuulikuparki

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap March 22, 2011

KIK, 22.03.2011

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhatus kiitis heaks kaks tuuleenergeetika arendamise projekti, mille tulemusena ehitatakse tuulikupargid Ida- ja Lääne- Virumaale. Tuulikuparkide rajamist toetatakse Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud saastekvoodi müügitehingu tulust ning investeeringutoetus kahele projektile on ligi 12,4 miljonit eurot.

„Kokku püstitatakse üheksa tuulegeneraatorit, neist kolm Lääne-Virumaale ja kuus Ida-Virumaale ning generaatorite eeldatav elektritoodang aastas on 45 246 MWh,” selgitas energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. „Rohelise investeerimisskeemi puhul on väga oluline ka projektide abil õhku paisatava CO2 koguse vähenemine ning antud juhul on selleks koguseks 50 000 tonni CO2 aastas.”

OÜ Raisneri projekti tulemusena alustatakse Varja tuulikupargi rajamist Ida-Virumaale Lüganuse valda. Rohelise investeerimisskeemi toel püstitatakse kuus 2 MW võimsusega tuulikut ning rajatakse vajalik infrastruktuuri. Projektile eraldatud toetus on 7,23 miljonit eurot ning tuulegeneraatorid peaksid olema töövalmis 2013. aasta alguseks.

Lääne-Virumaa Viru-Nigula valda kerkib Oceanside OÜ projekti raames Ojaküla tuulikupark, kuhu püstititatakse kolm 2,3 MW tuulikut ning rajatakse pargi toimimiseks vajalikud teed, elektrikaablid ning liitumispunktid. Projektile eraldatud toetus on veidi üle 5,13 miljoni eurot ning park peaks elektri tootmist alustama 2012. aasta alguses.

Rohelise investeerimisskeemi peamine eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust Eestis ning eelpool toodud kahe projekti tulemusena oodatakse hinnanguliselt 50 000 tonni CO2 kokkuhoidu aastas. Vastavalt elektrituruseadusele antud investeeringutoetuste raames rajatud elektritootmisüksused taastuvenergia dotatsiooni ei saa.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes