• Eesti

Tarkvõrgu tulekuks läheb vaja paradigma muutumist

Tuuleenergia blogi - eteap April 21, 2011

Eile Tallinnas toimunud targa elektrivõrgu konverentsil jäi kõlama mõte, et nutika võrgu tulekuks on vaja mõista suurt nihet, mis energiamaailmas toimunud on. Taastuvenergia, elektriautod, teadlikud tarbijad, avatud elektriturg ning peatselt ligi 50 miljardit elektrivõrku ühendatud seadet maailmas on reaalsus, mille koostoimimiseks pakub Smart Grid ehk otsetõlkes tark võrk palju lahendusi, kuid selle kasutuselevõtuks on vaja kõigepealt muuta meie enda mõtteraamistikku.

Konverentsil TTÜ Energeetikateaduskonna dekaani Tõnu Lehtla poolt välja pakutud tarkvõrgu mõistet annab seletada mitut moodi, kuid olulisim vahe senise süsteemiga on see, et passiivsest elektrikasutajast saab energiaturul aktiivne osaleja ning otsustaja, samuti võib ta ise eletrit toota. See toob omakorda kaasa palju uusi tooteid ja teenuseid ning loomulikult ka uusi mõisteid ja teadmisi. Dekaan Lehtla sõnul oleme seni jaganud energiatootjad, -jaotajad ja -tarbijad eraldi lahtritesse, kuid tarkvõrgu puhul peavad nad hakkama koostööd tegema ja see eeldab mõõtmis- ja juhtimissüsteemi suurt edasiarenemist. Samamoodi tuleb elektrivõrgud viia vastavusse uue olukorraga, mis nõuab aga intensiivseid investeeringuid turuosaliste poolt.

Niikaua kui me väidame, et taastuvenergia massiline lisandumine on probleem, mitte võimalus, oleme endiselt nö vanas koolkonnas, kus raske mõista, millised olulised läbimurded meid ees ootamas on. Viidates konverentsil esinenud TÜ Keemiainstituudi professor Enn Lustile kutsub ühe asja intensiivne areng esile ka teise jõulise arenemise. Nii on näiteks tuuleenergia salvestamiseks leiutatud ja ka kasutusele võetud mitmeid erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, näiteks hüdropump- ja suruõhusalvestusjaamad, vesiniku tootmine, akupangad, superkondensaatorid jms. Ka elektriautode kasutamisest saab tulevikus üks elektritalletuse süsteemi oluline osa. Ning loodetavasti ilmub meie tänavapilti elektril vuravaid autosid ühe rohkem, sest professor Lusti sõnul aitavad tuuleenergial töötavad elektriautod vähendada saastet suulinnades üle 10 korra. Nutikas elektrivõrk saab toimida aga siis, kui suudame kasutusele võtta komplekslahendused, kus tarbijad ja tootjad ise tahavad aktiivselt osaleda.

Ajad on muutumas ning idee tulevasest elektrikasutajast, kes ise valib, millisest allikast elektrit ta soovib ning millisest mitte, on intrigeeriv. Kas meie tänane nägemus tuleviku elektrisüsteemist ka sellisena välja kukub on raske öelda. Võtmetegijad siin on meie julge visiooniga poliitikud, tugev IT sektor ning ennekõike uuendustele avatud võrguarendusega seotud spetsialistid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes