• Eesti

Asutati Eesti Taastuvenergia Koda

Tuuleenergia blogi - eteap May 13, 2011

Täna, 13. mail asutasid Eesti taastuvenergia tootjad ja mittetulundusühingud Eesti Biogaasi Assotsiatsioon, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon ning Eesti Veskivaramu Tallinnas Eesti Taastuvenergia Koja.

Koja eesmärgiks on aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutuselevõtmisele Eestis, kusjuures pikaajaliseks sihiks seab Koda täieliku ülemineku taastuvate allikate kasutamisele energiamajanduses.

Koda soovib olla partneriks valitsusasutustele ning osaleda ühiskondlikus debatis energeetika tuleviku üle Eestis. Samuti peab Koda vajalikuks arutleda taastuvenergia mõjude üle ning astuda omapoolseid samme taastuvenergia laiemaks levikuks.

Asutamiskoosolekul kinnitati Koja juhatajaks seni Europarlamendis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitika nõunikuna töötanud Rene Tammist. Tammisti sõnul tingis Koja asutamise nii tootjate kui ka taastuvenergia toetajate ühiselt tunnetatud vajadus tegutseda selle nimel, et aidata kaasa taastuvenergia arengut soodustava, stabiilse ning pikaajaliselt ettenähtava keskkonna kujundamisele.

Tammisti sõnul on Kojaga oodatud liituma kõik, kes soovivad anda omapoolse panuse taastuvenergia laiemaks kasutuselevõtmiseks.

Asutamiskoosolekul võeti vastu Koja põhikiri, tegevuskava ning eelarve, valiti Koja volikogu ning kinnitati ametisse juhataja.

Taastuvenergia on taastuvatest energiaallikatest toodetud energia. Eesti elektrituru seaduse järgi on taastuvad energiaallikad vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas, biogaas ja biomass.

Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia osakaal moodustas 2010. aastal ligi 10 % kogu Eesti elektritarbimisest, suurenedes 2010. aastal enam kui 76% võrra 862 gigavatt-tunnini (GWh). 2009. aastal oli sama number 6%. 2010. aastal toodeti jäätmetest ja biomassist kokku 535 GWh elektrienergiat, tuuleenergiast 274 GWh. 2011. aasta lõpuks oodatakse taastuvenergia osakaalu kasvu suurenemist 11,4%-ni.

Aastaks 2020 peab taastuvenergia osakaal Euroopa Liidu taastuvenergia ja kliimaleppe kohaselt Eestis suurenema energia lõpptarbimisest 25%-ni (20,9% 2010), kusjuures taastuvatest allikatest toodetud elektri osakaal peab Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 kohaselt suurenema 17,6%, küte ja jahutus 38,4% ja transport 9,9%-ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes