• Eesti

Elering andis ülevaate tuuleparkide arengutest

Tuuleenergia blogi - eteap June 14, 2011

Elering OÜ avaldas täna selle-aastase Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruande, milles esitatakse uuendatud ülevaade Eesti elektrisüsteemi ja –turu arengutest lähikümnendil. Teiste teemade hulgas teeb Elering kokkuvõtte ka Eestisse planeerimisel ja ehitamisel olevatest tuuleparkidest.

Tuuleparkide liitumislepinguid on Eleringil kokku sõlmitud 844,2 MW ulatuses, seisuga detsember 2010 on neist süsteemiga ühendatud ehk tuuleparke töös 151,3 MW. Olemasolevate liitumisühenduste juures on täielikult või osaliselt paigaldamata tuulikuid ligi 425 MW ulatuses. Näiteks on liitumisühendused valmis ehitatud, kuid tuulikud veel paigaldamata järgmistes tuuleparkides: Paldiski (52,9 MW), Sillamäe (75 MW), Püssi (150 MW), Aseri (24 MW), Balti (76 MW) ja Lõpe (17 MW) alajaamades – kokku 394,9 MW. Neist Aseri ja Balti ehk Narva tuulepargis käivad Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel hetkel ehitustööd.  

Liitumisühendused on valmis ehitatud, kuid tuulikud on osaliselt paigaldamata 30,1 MW ulatuses järgmistes tuuleparkides: Tooma, Esivere ja Aulepa. Võrguühenduse rajamine on pooleli 179 MW ulatuses.

Tänase päeva seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt veel 2433 MW ulatuses, mis annab tunnistust tuuleenergia potentsiaali kasutusele võtmise huvist, kuid ei sisalda endas siduvaid kohustusi ega plaane tuuleparkide konkreetseks rajamiseks sellises mahus.  

Lisaks kehtivatele liitumislepingutele ja pakkumistele on pakkumisi ootavaid liitumistaotlusi tuuleenergia tootmisvõimsuste ühendamiseks 814 MW ulatuses.

2010. a valmis Eleringi tellimusel Taani konsultatsioonifirma Ea Energy Analyses poolt uurimustöö, mis näitas, et Eestis võib märkimisväärsete piiranguteta enne 2014. aastat liita võrguga kuni 600 MW tuulikuid. Pärast 2014. aastat liitunud tuulikuid võiks olla juba 900 MW, eeldusel, et EstLink 2 on selleks ajaks töös.

Elering toob ka Rahvusvahelise Energiaagentuuri (International Energy Agency) aruandele viidates tulevikutrendina välja tuule- ja päikeseelektrijaamade tehnoloogiate tõhustumise nii tehnilisest kui ka majanduslikust aspektist, mis tingib seda sorti energiaallikate üha laiemat kasutuselevõttu.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes