• Eesti

Tulemas energiaseminaride sari: „Elektrituru põhialused“

Tuuleenergia blogi - eteap August 23, 2011

Energiaõiguslikud, -majanduslikud ja -poliitilised teemad on Euroopa tähelepanu keskmes olnud tänaseks üle kahekümne aasta. Nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil on pideva arutluse all energiaturgude tegelik avamine, varustuskindlus, energiahindade konkurentsivõimelisus, keskkonnasäästlikkus ja tarbijate õiguste kaitse. Kõik need küsimused on tõusnud ka Eesti energeetikamaastikul aktuaalseteks ning enam ei möödu päevagi, kui üks või teine energiavaldkonna teema avalikkuse tähelepanu ei köidaks.

Selleks, et igaüks saaks paremini jälgida ja mõista elektriturul toimuvaid energiaõiguslikke, -majanduslikke ja -poliitilisi arenguid ning otsuseid nii Euroopa kui Eesti tasandil, viivad Advokaadibüroo Glimstedt ja süsteemihaldur Elering AS vahetult enne Eesti elektrituru täielikku avanemist läbi energiaseminaride sarja „Elektrituru põhialused.

Seminarisari koosneb ühtekokku üheksast konkreetsele teemale pühendatud seminarist, mis leiavad aset septembrist 2011 kuni maini 2012 kogu hooaja vältel üks kord kuus ühel kolmapäeval. Seminarisarjas teevad oma ala asjatundjad Advokaadibüroost Glimstedt, Elering AS-st, Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-st, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioonist, Konkurentsiametist, Nord Pool Spot AS-st, Nordic Power Management OÜ-st ja Taastuvenergia Kojast vajaliku sissejuhatuse elektrituru ühe või teise alateema tutvustamiseks, millele järgneb kõigi osalejate võimalus vastastikku kogemusi jagada. Seminar on mõeldud kõigile, kellel elektriturgudega, kuid miks ka mitte teiste energiavaldkondade (gaas, soojus, vesi) seotud teemad huvi pakuvad.

Üheksa seminari käigus käsitletakse sissejuhatavalt Euroopa ja Eesti energiapoliitika ajalugu ja tuleviku suundumusi, antakse ülevaade elektrituru olemusest, struktuurist, põhi- ja tugiprotsessidest, tutvustatakse elektrituru osalisi, avatakse energiasektori avalike teenuste olemus, tuuakse välja elektriturul toimetavate isikute vahelised olulisemad lepingud ning samuti iseloomustatakse energiaturusuhetest tuleneda võivaid vaidlusi ning põgusalt veel elektrituru järelevalve küsimusi.

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni liikmetele on seminaridest osavõtt soodsam, lisainfot saab info@tuuleenergia.ee aadressil.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes