• Eesti

Birdlife: taastuvenergia käib loodusega kooskõlas

Tuuleenergia blogi - eteap December 7, 2011

Äsjaavaldatud raportis “Meeting Europe’s Renewable Energy Targets in Harmony with Nature” leiab 17 erinevast linnukaitse organisatsioonist moodustunud konsortsium, et Euroopa taastuvenergia eesmärgid on saavutatavad ka loodust kahjustamata.

Kliimamuutustel on maailma lindudele katastroofilised tagajärjed, näiteks peavad linnupopulatsioonid selle sajandi lõpuks Euroopas liikuma keskmiselt 550km kirdesse, kirjutab Birdlife’i raport. Veelgi enam, 15-37% taimedest ja loomadest võivad kliimamuutuste tagajärjel olla aastaks 2050 välja surnud. Kui keskkonnakaitse eesmärgiks on pidurdada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, siis on kasvuhoonegaaside hulga alandamine siin ülivajalik. Elektritootmise üleviimine CO2-rikastelt viisidelt taastuvenergiale on üle-Euroopaline eesmärk, mis on selge kohustusena kirjas ka EL-i taastuvenergia direktiivis.

Raporti esitlusel juhtis Birdlife Euroopa Liidu poliitika juht Ariel Brunner tähelepanu asjaolule, et „kliimamuutused omavad tõsist ohtu elusloodusele /…/ tuule-, laine- ja ookeanienergia on vajalik ja tõhus viis vähendamaks süsinikdioksiidi heitmeid, ja selleks ei ole vaja ohustada linde, nahkhiiri ega muud elusloodust.“

Raportis kirjutatakse, et on mitmeid viise, kuidas elektrituulikud võivad siiski mõjuda lindudele negatiivselt, kuid kõiki neid mõjusid on võimalik vältida või minimiseerida elektrituulikute asukoha valiku ja tuuleparkide planeerimise abil.

Aruandes märgitakse, et “taastuvenergia peab muutuma Euroopa energiavarustuse selgrooks”, kuid ütleb ka, et seda tuleb arendada vastutustundlikult. “Meie ees on väljakutse kaitsta loodust, kuid samas võtta kasutusele taastuvenergia vajalikus mahus ja tempos.”

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes