• Eesti

Jüri Mõis: õnnelik vahefiniš investorile

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap January 25, 2012

Äripäev, 25.01.2012

Õnnelik vahefiniš investorile, kommenteeris Jü­ri Mõis tema osalusega tuuleenergiafirma Fre­energy ühinemist Nelja Energia OÜ ning Var­dar Eurus ASiga.

Eile hommikul sõlmisid Nelja Energia ja tema kaks osanikku – Skandinaavia energeetikaettevõte Vardar Eurus ja investeerimisfond Freenergy – ühinemislepingu. Nii tekib kolmest ettevõttest üks Eesti-Norra holdingfirma.

“See oli protsessi algus. Meil on plaanis anda täpsemaid selgitusi siis, kui see ühinemine on lõ­puks toimunud,” kommenteeris Nelja Energia OÜ juhatuse esimees Martin Kruus. Tema hinnangul võtab protsess aega umbes kuu, seejuures esitatak­se taotlus konkurentsiametile, kes peab ühinemi­se heaks kiitma.

Ühendatakse vaid omanikud ja juhtimine. Рrаеgu on Nelja Energia iga tuulepark eraldi ettevõttes, reeglina osaühingus. Nii on töötatud aastast 2005.

“Koondub juhtimine ja ka omanikud, siis tekib traditsiooniline struktuur, kus üleval on emaette­võte, milleks on uus ühinenud ettevõtt, ja tuulepargid jäävad tütarettevõteteks,” täpsustas Kruus.

Küsimusele, kas ühinemine mõjutab kuidagi ka turuosa, vastas ta eitavalt. Kruus selgitas, et osa­ühingutes ehk tuuleparkides käib energia tootmi­ne edasi ning ühendatakse vaid omanikud ja juh­timine. “Projekte on tekkinud aja jooksul päris palju ja suhteliselt loogiline on neid korrektselt koondada ühte holding-struktuuri ühtse juhtimi­se alla,” märkis ta.

Uus struktuur peaks Kruusi sõnul olema pal­ju arusaadavam nii investoritele kui ka kolman­dale osapooltele ja kreeditoridele. Ettevõtte tule­vikuplaanide kohta ei soovinud ta spekuleerida.

Finantsinvestor on õnnelik. “Minu jaoks see on suure laeva vette laskmine. Olen õnneliku väi­keaktsionäri staatuses. See on Vardari ja EBRD nii-öelda suur ettevõtmine, kuhu on kaasatud mõned väikeinvestorid,” selgitas Freenergy osa­nik Jüri Mõis.

“Olen ka väga rahul, et lugu toimus soliidselt, mitu aastat asju ajades ning ühel nõul olles. Minu jaoks on tegu happy end’iga või happy vahefinišiga,” kommenteeris ta.

Ka Norra firma Vardar Eurus ASi juhatuse esi­mees Johannes Rauboti ütles, et on õnnelik ühi­nemisotsuse üle. “Käin Eestis juba päris tihti, aga pärast ühinemist ilmselt käin veel tihedamini. Sa­muti on mul ettevõttes suurem kontrollimise po­sitsioon,” lisas ta. “Ühinemise järel muutub struk­tuur läbipaistvamaks,” nentis Raubot.

Konkurentsi ei muuda kuidagi. Oleg Ossinovski ja Toonart Rääski suurosalusega tuulepargifirma AS Skinest Energia juhatuse liige Roman Ait ei näe konkurentide ühinemises midagi, mis neid mõju­taks. Ta lisas, et ilmselt korrastatakse investorite suhteid opereerimisfirmaga.

Turu osas tema sõnul miski ei muutu. “Ma ei näe mitte midagi muud kui see, et need osaluste oman­dajad saavad enda jaoks selgeks, kelle osa kui suur kuskil on,” märkis Ait.

Üks küsimus

Milline on konkurents taastuvenergiaturul?

Roman Ait, ASi Skinest Energia juhatuse liige:

See ei ole konkurents. Me ole­me rohkem partnerid taastuvenergeetika valdkonnas, kus me teeme koostööd ja võitleme sea­duslike õiguste eest mitte ker­ges ärivaldkonnas. Riik selles valdkonnas ühelt poolt annab subsiidiume ja teise käega võ­tab selle ära. Tuul on ressurss, mida meil on palju ja mida me ei kasuta kõik ära.

Praeguse riikliku poliitika juures on tuuleenergia areng pärsitud. Äärmiselt negatiivsed toimingud, mida majandus­ministeerium on teinud viima­se pooleteist aasta jooksul, on ainult pärssinud seda tegevust ning toonud ebakindluse inves­toritele. Mina näen, et see tege­vusvaldkond on vaibumas ning koondub üksikute tegijate ning arendajate kätte.

Mis on mis

OÜ Nelja Energia

Tegevusalad on taastuvenergeetika arendamine ja elekt­ritootmise korraldamine. Nel­ja tähendab fokuseeritust nelja­le taastuvenergia allikale: tuul, vesi, biomass ja päike.

Nelja energial on neli võrd­set osanikku. Vardar Eurus AS on Norras registreeritud ettevõ­te. Teine osanik on investeeri­misfond Freenergy AS. Kolmas osanik Solarcom OÜ kuulub Nel­ja Energia juhatuse esimehe­le Martin Kruusile. Neljas osa­nik on Atradius OÜ kaudu Nel­ja Energia juhatuse liige Kalle Kiigske.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes