• Eesti

Arutelul riigikogus esitati hulk ettepanekuid taastuvenergia kohta

CO2 kaubandus, Eesti uudised - eteap May 15, 2012

BNS, 15.05.2012

Riigikogus toimus teisipäeval arutelu taastuvenergia valdkonna regulatsiooni üle ning osalejad pakkusid välja erinevaid täiendusi sellesse.

Eleringi juht Taavi Veskimägi pakkus välja, et elektri ja soojuse koostootmisel võiksid taastuvenergia toetust saada üksnes tootjad, kes suudavad täita tõhusa koostootmise nõudeid, mis sisuliselt tähendaks nõutava efektiivsuse alapiiri kergitamist.

Veskimägi soovitas ka sisse seada süsteemi, et kontrollida kasutatavaid biokütuse koguseid. Selles vallas on tema hinnangul taastuvenergia tootjatel olemas huvide konflikti oht. Samuti peaks Eesti tema sõnul sisse seadma taastuvenergia sertifikaatide süsteemi, et oleks võimalik neid müüa riikidesse, kus taastuvenergia eesmärkide täitmine pole samal tasemel Eestiga. Viimast mõtet toetas veel mitu esinejat.

Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist rääkis, et taastuvenergia projektide massiline toetamine pole jätkusuutlik, kuid samas ei tohiks kaotada toetusi praegu töötavatele tootjatele. Ta soovitas lõpetada toetuse maksmise Eesti Energia Narva Elektrijaamadele.

Tammist kordas ka mõtet, et ära tuleks lõpetada taastuvenergia toetusraha kogumine tarbijatelt ning toetusi tuleks selle asemel rahastada süsinikdioksiidi kvoodi müügirahast, Euroopa Liidu struktuurifondidest või ressursimaksust.

Ka Eesti Pangaliidu nimel sõna võtnud Swedbanki Eesti üksuse juht Priit Perens märkis, et taastuvenergia toetusi ei tohiks kärpida olemasolevatel tootjatel, kuna nende finantseerimise aluseks olevates äriplaanides on arvestatud kehtivate toetuste tasemetega. Olemasolevate tootjate toetuste kärpimine tähendaks, et pangad lõpetaksid ebakindluse tõttu vähemalt teatud ajaks selliste projektide rahastamise, ütles Perens.

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu esindajana kõnelenud Tallinna Elektrijaama juht Andres Taukar rääkis, et taastuvenergia toetuste vähendamine ei tohiks baseeruda ajaloolistel andmetel, kuna uued projektid pole enam nii tasuvad kui vanad. Toetuste süsteem peaks tema sõnul olema selline, mis toetaks innovatiivsete lahenduste realiseerimist.

Riik peaks tema sõnul võtma vastutuse, et ka praegu kehtiv toetuste süsteem vastaks Euroopa Liidu riigiabi reeglitele.

Hulga ettepanekuid taasuvenergia toetuste teemal esitas Eesti Energia strateegiajuht Jaanus Arukaevu. Tema hinnangul on praegune toetuse tase 20 eurot megavatt-tunni kohta kõrgem kui see võiks olla.

Arukaevu soovitas siduda taastuvenergia toetuse süsinikdioksiidi kvoodi hinnaga ehk kallima kvoodihinna juures saaksid taastuvenergia tootjad vähem toetust, kuna nende konkurentsivõime fossiilsete kütuste kasutajatega võrreldes paraneb koos kvoodihinna tõusuga.

Muuta tuleks olukorda, kus riik on pannud üldise mahulise piiri kõige odavamate taastuvenergia liikide toetamisele, märkis Arukaevu. Piir võiks olla just kallimate tehnoloogiate abil toodetud taastuvenergiale.

Toetuste määramisel tuleb arvestada regulatsiooniga kogu turupiirkonnas, milles Eesti asub, kuna võimalikud investorid vaatavad turgu tervikuna, rääkis Arukaevu. Ületuleval aastal tiheneb Eesti elektrituru seotus Põhjamaadega veelgi, kuna valmib Eesti-Soome teine elektri merekaabel.

Taastuvenergia toetuse osas võiks Arukaevu selgitusel kehtestada üleüldise aastase piiri, mille täitumisel ükski tootja enam toetust ei saaks. Samuti tuleks tema sõnul seadusesse kirjutada see, mil viisil toimub toetuste muutmine tulevikus.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Arto Aas ütles, et arutelul sai selgeks, et taastuvenergia tasusid saab ja tuleb muuta väiksemaks, aga regulatsioone tuleb muuta õiguskindlust rikkumata. “Tagantjärele reeglite muutmine ei ole õigusriigile kohane ja see kahjustaks oluliselt Eesti investeerimiskliimat. Seaduste meelevaldne muutmine ühes ärivaldkonnas omab vaieldamatult laiemat mõju ettevõtluskeskkonnale tervikuna, mis viib investeerimisotsuste tühistamiste, loomata jäänud töökohtade ja madalamate maksutuludeni.”

Valitsus arutas majandusministeeriumis välja töötatud taastuvenergia toetusskeemi muutmise eelnõu mõne nädala eest, kuid kokkuleppele eelnõu osas ei jõudnud. Keskkonnaministeerium soovitab lõpetada taastuvenergia toetamise kilovatt-tunnipõhise tegevustoetuse kaudu ja rakendada selle asemel investeeringutoetust. Majandusministeerium soovib olemasolevat süsteemi muuta selliselt, et toetuste suurus sõltuks elektri turuhinnast.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes