• Eesti

Energiatulevik Taani moodi

Tuuleenergia blogi - eteap May 21, 2012

Rene Tammist, Eesti Taastuvenergia Koja juht

Märtsis sõlmisid Taani suurimad parlamendierakonnad uue energialeppe, millega jätkatakse senist energiasäästlikku ja keskkonnasõbralikku lähenemist. Taani näide on ühtaegu inspireeriv ja suunda näitav. Läbimõeldud ambitsioonikas lähenemine energia vallas on riigist teinud globaalse haardega gigandi energiasäästu ja taastuvenergia lahenduste pakkujana.

Ka meie Eestis vajame ulatuslikku energiasäästuprogrammi ja ambitsioonikat pikaajalist lähenemist taastuvenergia vallas. Eesti Taastuvenergia Kojal koostöös keskkonnaorganisatsiooniga on valmimas Taaniga analoogne kava, mida lähikuudel loodame ka avalikkusele tutvustada.

Eesti teeks võiks samuti olla keskkonnasõbralik ja säästlik majandusmudel

Ainult energiasäästuprogrammiga ei tuleks aga piirduda. Peaksime ümber vaatama transpordi- ja logistikakorralduse, võtma kasutusele keskkonnasõbralikud ehitusmaterjalid ja tehnoloogiad, vähendama tööstuste materjalikulu ja kemikaalide kasutamist, korraldama ümber pakendamise jaekaubanduses, arendama mahepõllumajandust, ärgitama tarbima kohalikke tooteid – võtma kursi rohemajandusele.

Paljud uutest lahendustest nõuavad meie teadlaste jõupingutusi, mõned ainult loovamat lähenemist meie endi poolt. Taani näide annab meile olulise õppetunni, kuidas hiljutisest majanduskriisist tugevamana väljuda. Õiged valikud võimaldavad meile lendstardi tulevikuks. Peame olema esimeste hulgas, kes oma majanduse ümber vaatavad.

Taani elektrituulikute tootja Vestas on jätkuvalt suurimad tuulikutetootjaid maailmas, Danfoss juhtivaid energiasäästulahenduste pakkujaid ning biokütuseid arendav Novozymes üleilmne bio-tech gigant.

1980-2007 kasvas Taani SKP 78 protsenti, energiatarbimine jäi samaks ja CO2 emissioonid vähenesid 1990-2007 13 protsenti. Eesti SKP kasvas 2000-2007 71 protsenti, energia lõpptarbimine 28, elektri tarbimise kasvuks kujunes 24 protsenti.

Õiged valikud annavad meile lendstardi tulevikuks

Taani pani põhimõttelistele ümberkorraldustele aluse pärast teist naftakriisi ligi 30 aastat tagasi. Ajendiks sai asjaolu, et Taani majandus sõltus sarnaselt Jaapaniga 99 protsendi ulatuses imporditavatest fossiilsetest kütustest ja oli seetõttu äärmiselt haavatav energiahindade kõikumisele maailmaturul. Mõlemad riigid on praegu juhtivad energiasäästu tehnoloogiate pakkujad maailmas.

Taani uus lähenemine toetus kolmele sambale: ulatuslik kaugküttevõrkude rajamine koos koostootmisjaamade rajamisega, ambitsioonikad energiasäästu standardid ja jõuline taastuvenergia arendamine. Piisav annus riiklikku regulatsiooni ja pikaajalist vaadet andis investoritele vajaliku kindluse, stiimuli ning teadlaste ja ettevõtjate koostöö lõi kasvupinnase uute tehnoloogiate arenguks.

Uus energialepe seab ambitsioonikad sihid aastakümneteks. 50% elektritarbest aastaks 2020 soovitakse saada tuuleenergiast ning 35% energiatarbest tervikuna taastuvenergiast. Aastaks 2050 peab kogu energiatarbimine tulema taastuvenergiast. Oluliselt peavad vähenema CO2 heitmed ning energiatarbimine peab muutuma veelgi tõhusamaks. Leppe finantseerimisega kaasnevaid kulutusi tasakaalustuvad energia kokkuhoiust tekkinud sääst, uued töökohad ning nendest laekuv maksuraha ja väiksem mõjutatus imporditavatest energiakandjatest nagu nafta, kivisüsi või maagaas.

Leppele on alla kirjutanud kõik suuremad erakonnad, kes moodustavad 179-liikmelises parlamendis 171 kohaga suure enamuse. Seda toetavad nii ühiskondlikud organisatsioonid, energiatootjad kui ka tööstusettevõtted.

Süsinikuheitmete vähendamise kavad energeetikas on aktuaalsed ka paljudes teistes riikides. ELi tasemel on valminud Euroopa Komisjoni teekaart Energia 2050, mis aastaks 2050 seab eesmärgiks kliimamuutusi põhjustavate CO2 heitmete õhkupaiskamise lõpetamise. Omavahel võrreldakse tuumaenergia, süsiniku eraldamise ja ladestamise ning taastuvenergia alternatiive.

Ehkki kõigis 7-s stsenaariumis nähakse ette, et taastuvaid allikaid on energiatootmisportfellis üle poole, siis eraldi on välja töötatud ka taastuvenergiale täieliku ülemineku stsenaarium. See on tehniliselt teostatav ja hinna poolest sama konkurentsivõimeline kui teised alternatiivid. Kui see nii on, siis miks mitte just seda teed minna?

Avaldatud ajalehes Sotsiaaldemokraat, mai 2012.

 

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes