• Eesti

Parts: kavandatavad energiaprojektid parandavad keskkonna seisundit

CO2 kaubandus, Eesti uudised - eteap May 17, 2012

BNS, 17.05.2012

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul näitab Euroopa Komisjoni heakskiit Eesti taotlusele eraldada elektrijaamadele tasuta süsinikdioksiidi (CO2) kvooti seda, et riigi kavandatavad energiainvesteeringud parandavad komisjoni hinnangul keskkonna seisundit.

Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et on kiitnud heaks Eesti taotluse eraldada elektrijaamadele aastatel 2013–2020 kokku 21,16 miljonit ühikut saastekvoote, muu hulgas on tasuta kvooti kavas kasutada Eesti Energia uue põlevkivielektrijaama tarbeks.

“Ma tervitan sellist otsust, see on oluline energiainvesteeringute teostamiseks, mis on kavas,” ütles Parts.

Euroopa Komisjon peab andma veel lõpliku heakskiidu kvootide tasuta andmisele Eesti Energia uue põlevkivielektrijaama ehitamisele riigiabi lubatavuse menetluse kaudu.

“Komisjon võib tagasi lükata taotluse või selle teatava aspekti, kuid tal on ka võimalik anda taotlustele vaikiv heakskiit. Õiguskindluse huvides võtab komisjon iga taotluse kohta vastu otsuse, isegi kui taotlused tervikuna heaks kiidetakse, nagu see on Küprose, Eesti ja Leedu puhul,” märkis Euroopa Komisjon oma kolmapäeval avaldatud teates.

Kolmapäeval teatavaks saanud otsused ei mõjuta komisjoni teatel eelseisvat komisjoni riigiabi lubatavuse hindamist. Juhend, mille alusel riigiabi lubatavuse otsus teha, on valmimas Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadis.

Tasuta saastekvoote elektrijaamadele vähendatakse kava kohaselt igal aastal. Tuleval aastal võiks Eesti tasuta jagada elektrijaamadele 5,29 miljonit ühikut, 2014. aastal 4,53 miljonit ühikut ja 2015. aastal 3,78 miljonit ühikut. Lubatud kogused kahanevad 2020. aastaks nullini.

Komisjoni otsus tugineb kümnele Euroopa Liidu liikmesriigile tehtud erandile üldreeglist, et alates 2013. aastast tuleb elektritootmissektoril osta kõik saastekvoodid enampakkumiselt või turult. Mullu septembris esitasid kaheksa riiki vastavad taotlused, Küprose, Eesti ja Leedu taotlused kiideti heaks pärast neis tehtud vajalikke muudatusi. Ülejäänud viie liikmesriigi taotluste hindamine jätkub ja lõpetatakse enne suvevaheaega.

Kvootide kasutamisele tuleb kehtestada seire- ja jõustamiseeskirjad, millega tagataks vähemalt sama suures väärtuses investeeringute tegemine elektritootmise moderniseerimiseks, kui on tasuta saastekvootide majanduslik väärtus.

Saastekvootide tasuta eraldamine tuleb Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide esindajatest koosneva Euroopa Liidu Nõukogu otsusel lõpetada hiljemalt 2019. aastal. Tasuta kvootidele kehtib piirang kuni 70 protsenti kodumaisest elektritarnest 2013. aastal.

Septembris ütles keskkonnaminister Keit Pentus, et Eesti küsis Euroopa Komisjonilt nõusolekut tasuta saastekvootide andmiseks 18,9 miljoni ühiku ulatuses ehk 320 miljoni euro väärtuses, millest Eesti Energia osa oleks 18 miljonit ühikut ehk 300 miljonit eurot.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes