• Eesti

Taanis puhuvad uued tuuled

Maailma uudised - eteap May 18, 2012

Tehnikamaailm, 18.05.2012

Taani loodab aastaks 2020 saa­da 50% oma elektrist tuuleener­giast. Sellega soovivad nad saavuta­da 34%-lise CO2-emissioonide vähe­nemise võrreldes 1990. aasta omaga. Võrreldes 2006. aastaga üritab Taani vähendada üleüldist energia tarbi­mist 12% võrra.

Taani energia-, kliima- ja ehitus­ministri Martin Lindegaardi sõnul on sellised sammud vajalikud, et tulla toime tõusvate nafta ja kivisöe hin­dadega maailmas.

Eelnõu, mille eesmärk on saa­da 35% energiast taaskasutavatest ressurssidest, läks läbi peaaegu ühe­häälselt, saades parlamendis 179-st häälest 171. Euroopas kasutab Taa­ni kõige enam tuuleenergiat. Võttes arvesse aga kõiki taastuvenergia al­likaid, asub Taani 8. kohal, jäädes maha ka Eestist. Rootsi jõudis taas­tuvenergia kasutamises 50% juur­de juba aastal 2009 – suuresti tänu hüdroelektrile. Taani 2020. aasta eesmärk on kõigest esimeseks sam­muks, järgmine on 100% sõltumatus aastaks 2050 taastumatust energiast (nt Šotimaa üritab sama kaugele jõu­da juba aastaks 2020).

Taani eesmärgi saavutamisel män­gib suurt rolli tuul. Kavas on ehitada kolm tuulefarmi, mille koguvõim-suseks saab olema 1500 MW. Kol­mest suurim on planeeritud 600 MW võimsusega ning oleks maailma esi­mene meres asuv „supervõrk”. Sa­muti uurib Taani geotermilise ja bio­massist saadava energia tootmist. Aastast 2013 on keelatud maagaasi ja õliküttega toimivad boilerid. Ka toe­tatakse elektriautode infrastruktuu­ri ja laadimisjaamade loomist. Müü­davast kütusest peab aastaks 2020 kümme protsenti tulema biodiislist.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes