• Eesti

Taastuvenergia tasud vähenevad

Eesti uudised - eteap May 18, 2012

Äripäev, Arto Aas (Riigikogu majanduskomisjoni esimees). 18.05.2012

Teisipäeval majandusko­misjonis toimunud avalikul arutelul sai kinnitust seisu­koht, et taastuvenergia tasu­sid saab ja tuleb alandada, aga regulatsioone tuleb muuta õiguskindlust rikkumata.

Tagantjärele reeglite muut­mine ei ole õigusriigile kohane ja see kahjustaks Eesti investee­rimiskliimat. Seaduste meele­valdne muutmine ühes ärivald­konnas omab laiemat mõju et­tevõtluskeskkonnale ja finants­sektorile tervikuna, mis viib investeerimisotsuste tühistamise, loomatajäänud töökohtade ja väiksema maksutuluni.

Pikas perspektiivis on mõis­tagi õige, et nii põlevkivil kui ka taastuvatel allikatel põhinev energiatootmine toimib do­tatsioonideta. Seniks tuleb aga kindlustada, et oleks tagatud õiguskindlus ja toetuste eesmärgipärasus.

On igati loomulik, et taas­tuvenergia toetused vastavad Euroopa Liidu riigiabi reeglite­le, aga vastutus riigiabi loa saa­misel lasub riigil, mitte sise­riiklikke regulatsioone järgi­nud investoritel. Eestiga sarnast toetusskeemi kasutavad mit­med teised riigid ja seni pole EL ühelegi liikmesriigile keeldu­nud riigiabi loa andmisest taas­tuvenergia valdkonnas.

Eesti riik on soovinud taas­tuvenergia dotatsioonide keh­testamisega suurendada taas­tuvenergia osakaalu energia tootmises. Tänaseks on see ees­märk täitunud isegi loodetust kiiremini, mis annab nüüd või­maluse välja töötada madala­mate määradega toetusskeemide uued põhimõtted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes