• Eesti

Eestis on Euroopa riikidest taastuvenergia osakaal enim kasvanud

Eesti uudised - eteap June 21, 2012

BNS, 21.06.2012

Eurostati 2010. aasta täpsustatud andmetel taastuvenergia osakaalu kohta lõpptarbimises on Euroopa riikide võrdluses Eestis toimunud kõige suurem taastuvenergia osakaalu kasv – 16,1 protsendilt 2006. aastal 24,3 protsendile 2010. aastal.

Eestile järgnevad Rumeenia, Taani, Rootsi ja Hispaania.

Sellega on valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel täidetud valitsuse eesmärk saavutada aastaks 2015 energia lõpptarbimises taastuvenergia osakaal 23,6 protsenti ning võib eeldada, et 2011. aasta andmed näitavad ka 2020. aastaks seatud eesmärgi, taastuvenergia osakaalu suurenemise 25 protsendile, täitmist.

Pikaajaline eesmärk jõuda taastuvenergia osakaaluni 25 protsenti saavutatakse tõenäoliselt varuga.

Praegu põhineb Eesti energeetikasektor veel suures mahus fossiilsetel kütustel, kuid viimastel aastatel on toimunud pidev taastuvenergia osakaalu suurenemine. Suurim taastuvate energiaallikate potentsiaal asub biomassi sektoris, lisaks on head perspektiivid tuuleenergia, biogaasi ja väikehüdroelektrijaamade arendamisel. Viimaste aastate taastuvenergia osakaalu kasv on tingitud 2007. aastal elektrituruseadusega kehtestatud toetusskeemist, mis tõi kaasa investorite suure huvi taastuvate energiaallikate arendamise vastu.

2011. aastal energia lõpptarbimine langes, mille tulemusena vähenes energiatarve 2010. aastaga võrreldes 118,7 petadžaulilt 113,9 petadžaulile. See tähendab, et elektrienergia, soojuse ja kütuste tarbimine vähenes aastaga ligikaudu neli protsenti.

Languse üheks peamiseks põhjuseks võib pidada 2010. ja 2011. aasta klimaatilisi erinevusi, mille tulemusena alanes mullu soojuse tarbimine kaugküttes 10 protsenti ja elektritarbimine 3,7 protsenti. Mootorikütuste tarbimises võib täheldada diislikütuse tarbimise märkimisväärset tõusu ja bensiini tarbimise langust – diislikütuse tarbimine kasvas 13 protsenti, bensiini tarbimine aga alanes neli protsenti.

Valitsus on seadnud eesmärgiks mitte ületada 2010. aasta energiatarbe taset ning 2011. aasta näitajad jäävad seega varuga eesmärgi raamidesse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes