• Eesti

Kihnus alustati merelinnustiku uurimist

Eesti uudised - eteap June 20, 2012

Mati Kose, projektijuht

Selle aasta märtsis alustas Tartu ülikooli Eesti mereinstituut Kihnu saarest lõunas paiknevate merealade linnustiku uurimist. Töö tellijaks on AS Eesti Energia, kes soovib sinna rajada kaks meretuuleparki (vt kaarti). Merre soovitakse paigutada umbes 100 tuulegene-raatorit, mille torni kõrgus on 90 m ja tiiviku läbimõõt 125 m.

Tuulepargid on kavandatud Pärnu lahe linnuala lähedale, mis on oluline arktiliste veelindude pesitsus-, peatus- ja rändeala ning maismaalindude rändekoridor. Samas tuntakse selle piirkonna linnustikku ning ala ajalist ja ruumilist kasutusmustrit (rändeteid ja -aegu, koondumiskohti jms) halvasti, mistõttu enne suuremahulise, keskkonda mõjutada võiva arendustegevuse kavandamist tuleb korraldada täpsemad uuringud.

Uuringu tegemiseks koostati detailne kava. Märtsi lõpus alustati Kihnus lindude rändevaatlusi ning juulis algab pikaajaline radaruuring lindude KOSElennutrajektooride ja rändeteede väljaselgitamiseks. Selleks hankis Eesti Energia uusima, spetsiaalselt lindude jälgimiseks väljatöötatud radarsüsteemi Robin 3D Flex. See võimaldab ööpäev läbi kolmemõõtmelises ruumis jälgida ja salvestada lindude lendamisega seotud teavet. Maailmas esmakordselt kasutatav süsteem võimaldab muu hulgas lindude tiivalöögisageduse salvestamist, mis aitab liike määrata näiteks öösel ja halva nähtavuse korral. Öörändurite liigilise koosseisu väljaselgitamiseks on kavas katsetada ka audioseiret, mille käigus öisel ajal salvestatud linnuhääled seostatakse radarilt saadud infoga. Radari andmete tõlgendamiseks tehakse samal ajal tavapäraseid visuaalseid vaatlusi ning vajaduse korral ka laevaloendusi.

Linnustiku-uuringud kestavad Kihnus 2013. a lõpuni, millele järgneb andmete analüüs. Saadud info põhjal on võimalik näiteks välja arvutada, kui suur on oht, et linnud kavandatavate elektrituulikutega kokku põrkavad jms, ning selle alusel otsustada, kui ulatuslik on tuuleparkide mõju linnustikule.

Tegemist on mitmes mõttes tähelepanuväärse tööga. Teadaolevalt ei ole Eestis seni ühelegi arendusprojektile tehtud nii põhjalikku linnustiku eeluuringute kava ja seda ka ellu viidud. Uudset, spetsiaalselt lindude jälgimiseks loodud radarsüsteemi pole aga seni teadaolevalt kusagil mujal maailmas kasutatud. Radariga töötamiseks on mitu Eesti linnuvaatlejat saanud Hollandis väljaõppe, millele lähemate aastate jooksul lisandub tublisti praktikat. Saadud kogemusi ja teadmisi on võimalik edaspidi kasutada ka mujal ning see parandab märgatavalt meie võimekust merealade linnustiku uurimisel.

Loodetavasti täidavad Kihnus kavandatud tööd seatud kõrgeid eesmärke ja ootusi, nii et seda saaks hiljem teistelegi arendajatele eeskujuks seada kui head näidet keskkonnasõbraliku tuuleenergeetika läbimõeldud arendamisest. Kas see ka nii läheb, selgub kahe aasta pärast.

Avaldatud ajalehes Tiirutaja, juuni 2012.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes