• Eesti

Pärnu maavanem võttis vastu tuuleenergeetika teemaplaneeringu

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap June 7, 2012

BNS, 07.06.2012

Pärnu maavanem Andres Metsoja võttis teisipäeval vastu tuuleenergeetika teemaplaneeringu, mille eesmärk on analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika arendamise võimalusi maakonnas.

Avalikuks väljapanekuks esitatud planeeringulahenduses on fikseeritud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted, elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad, elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad ja planeeringu elluviimise võimalused, sealhulgas ettepanekud kompensatsioonimehhanismideks kohalikule kogukonnale.

Maakonnaplaneeringuga on kavandatud 12 elektrituulikute arenduspiirkonda maakonna seitsmesse valda: Audrusse, Halingasse, Saardesse, Saugasse, Torisse, Varblasse ja Vändrasse. Pärnumaal on tuulikuparkideks planeeritud kokku 4853 hektarit.

Tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed selguvad maakonnaplaneeringule järgneva, ehitamise aluseks oleva, kohaliku omavalitsuse detail-või üldplaneeringuga. Maakonna teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiri ülest mõju.

Teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 14. juunist kuni 9. augustini ning avalik arutelu 18. septembril.

Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanemad sõlmisid 2009. aastal kokkuleppe taastuvenergia teemaplaneeringute koostamiseks ja planeeringute menetlemine on praegu pooleli kõikides maakondades.

Lääne maavanem võttis tänavu märtsi algul teemaplaneeringu vastu. Käina vallavolikogu otsustas jätta Hiiumaa tuuleparkide teemaplaneeringu kooskõlastamata. Samuti otsustas keskkonnaamet märtsis keskkonnamõju hindamise tulemusel jätta kooskõlastamata Saare maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu. Lääne maavanem võttis teemaplaneeringu vastu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes