• Eesti

Tuulest toodud elekter

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap June 15, 2012

Saarte Hääl (Oma Kodu), 15.06.2012

Kas juba lähitulevikus vehkleb igal tanumal oma tuulegeneraator või helgib aidakatusel päikesepaneel? Kas selline ongi meie tulevik ja lahendus, saamaks toime üha kallineva energia­ga? Mingis mõttes ja teatud ulatuses kindlasti. Energia hinnad liiguvad pöör­dumatult ja teadagi, millises suunas. Järjest enam tuleb tähelepanu pööra­ta säästlikkusele ja taastuvenergiate kasutamisele.

Jurna turismitalus on sellele juba mõeldud. Ja mitte ainult mõeldud. 23. mail võis pererahvas rahulolevalt tõdeda -tehtud. Oma kuluja kirjadega sai püsti 10 kW tuulegene­raator.

“Ega me väga pikalt ei mõelnudki,” ütleb turismitalu peremees Mati Tarvis. “Otsus sündis aasta ja natuke ta­gasi, ühel jaanuaripäeval, kui postkasti laekus Eesti Energia järjekordne arve. Siis lõi ajus punase lambikese põlema -nii ei saa see ju igavesti kesta! On ometi ka teisi ja mõist­likumaid lahendusi! Esimese sammuna panime autod gaa­siküttele ja nüüd sai püsti tuulegeneraator.”

Selleks, et tulevikus kokku hoida, tuleb kõigepealt hulk raha välja käia. Lõplikud arved olid selleks hetkeks veel tulemata, aga jämeda arvestuse kohaselt on “tuuliku” mak­sumus 35 000 eurot, lisaks käibemaks. Ja kõik see tuli omast taskust. Rahataotlus tehti ka PRIA-le, kus on välja töötatud omalaadne punktisüsteem. Soovijaid oli mõista­gi rohkem kui raha ning Jurna näitajad ei andnud piisa­val hulgal punkte kokku.

“Seal on väga huvitavaid tingimusi, mis panevad pead vangutama. Näiteks oleksime pidanud kirjutama oma fir­ma tütre nimele, kes on veel alla 40, või oleksin mina pi­danud võtma noorema naise,” naerab Tarvis. “See oleks hulga punkte juurde andnud. Teisi nüansse oli seal veel, mis ei peaks tavalise elu juurde käima ja mille peale tava­line inimene ei tule. Aga me oleme visad ja proovime sü­gisel uuesti.”

Raha, mõistagi, maas ei vedele või ehk siiski? “Küllap on nii mõnelgi mehel kuskil üks maatükk seismas, selli­ne 5-10 hektarit, millega pole osatud midagi tarka peale hakata. Seisab ja seisab. See on muidugi inimese enda ot­sustada, kuid tark tegu oleks see maatükk ära müüa ning saabki väikese tuulegeneraatori püsti panna,” soovitab Mati Tarvis oma rahastusmudelit ka teistele.

Tegelikult on pererahval tulevikuplaanid juba valmis mõeldud. “Jurna turismitalu tarbib aastas ligi 40 000 kW. Üks generaator jõuab toota umbes 20 000 kW ehk siis poo­le meie vajadusest. Teist oleks veel vaja, et talu ära toita. Ja siis võiks üks veel olla minule ja teine abikaasale n-ö kol­mandaks pensionisambaks. Ehk siis ideaalvariant oleks neli generaatorit.”

Oma elekter tarbimisharjumusi oluliselt muutma ei pane. Kui peaks midagi üle jääma, on see mõistlikum ära müüa, kui ülemäära tarbida. “Igal juhul on see investee­ring läinud täie ette,” arvab Mati Tarvis.

Ideest tänase päevani (23. mai – toim) on aega kulu­nud pool aastat. Tarvise sõnul on Kaarma vald väga edu­meelne vald ning asjaajamine sujus kiiresti.

“10 kW tuulik saab ühe keskmise majapidamise elekt­riga varustatud,” ütleb projekti teostaja Bakeri OÜ asja­mees (just sellise ametinimetuse leiame visiitkaardilt) Priit Kaselaan. “Kui võrrelda tuule- ja päikeseenergiat, siis Saaremaa oludes on tuuleenergia kahtlemata tulusam. Saarel on tuult küll, kuid see sõltub konkreetsest asuko­hast. Ja just asukoht on elektrigeneraatori paigaldamise puhul esmane. Tiivik ei tohi olla väga majade lähedal. Jurnal on valitud hea koht, valdavatele tuultele avatud,” räägib Kaselaan.

Eelkõige on elektrituulik sobilik hajaasustusega piir­kondadesse, linna ja tiheasustusalale tuulegeneraator ei sobi, eelkõige oma madala tootluse tõttu sellises piirkon­nas.

Tuuliku mast ja labad on Hiina päritolu, ülejäänud süs­teemitehnika on Saksamaa toode.

Praegu on tuult umbes 10 m/s ja seistes hüdrauliliselt langetatava masti all me tuuliku häält praktiliselt ei kuu­le. Pisut kaugemal olles küll. Vihin meenutab lendutõus-va kopteri tiiviku sahinat. Ligema naabrini on 200 meet­rit ja tema ei kuule küll mingit häält.

“Tegu on sõbraliku tehnikaga, aga ootame aasta ära ja vaatame, kas keegi hakkab hõlma,” arvab Tarvis. Kaselaan lisab, et päris rahule saab lõpptulemusega jääda umbes kuu aja pärast. “See ei ole päris nii, et võtame seadme kas­tist välja ja ongi valmis. Iga “isend” tuleb eraldi seadistada ja programmeerida vastavalt kohalikele tuuleoludele.

Me hoiame seadmel veel pikka aega silma peal. Generaator on veebis jälgitav ja omanik ei pruugigi aru saada, et me kohal oleme ja aparatuuri seadistame.”

Elektrituulikute eluiga on korrapärase hoolduse kor­ral vähemalt 20-25 aastat, tehasepoolne garantii tuulegeneraatorile 1-2 aastat. SMA-inverteritele on garantii 5 aas­tat, pikendatav kuni 25 aastani.

Tarviste generaatoripüstitust oli uudistama tulnud hulk huvilisi. See tähendab, et Jurna põllu peal uhav tuulemootor on pannud mitme mehe peas mõtted liikuma. Jääb vaid leida vaba summa.

“KredExi pakutav 70% toetust taastuvenergia raken­damisele on parim, mida saab välja mõelda. Kui see toe­tus läheks maapiirkondades niisugustele peredele, kes on alalised elanikud, kellel on 2-3 last, kes käivad kohalikes koolides, kes aastaringselt seal elavad, siis see pere ei lä­heks sealt maakohast kuhugi. See kinnistaks need inime­sed maale, ja poleks seda hirmu, et kõik maa jookseb tüh­jaks,” räägib Tarvis.

Jurna turismitalus sai püsti Saaremaa teine analoog. Esimene on Selgasel.

Järgmise tuuliku koht on ka juba teada.

PS. Tuulegeneraatori püstitamine toob ellu muudatu­si. Perenaine Airi räägib, et kui Mati küsis varem hommi­kuti, kuidas magasid, kallis, siis nüüd on esimene küsi­mus: kas tuult on, kallis?

****

Bakeri OÜ pakub:

• konsultatsiooni/nõustamist nii uue generaatori paigaldamiseks kui ka olemasoleva süsteemi muutmiseks

• planeerimist, tasuvusarvestusi, projekti koosta­mist, projektijuhtimist

• koostöös litsentseeritud partneritega: arhitektuu­rilisi taastuvenergeetika projekteerimise taastuv-energeetika elektriprojekte, taastuvenergeetikal baseeruvaid kütteprojekte

• tugiteenuseid arhitektidele ja inseneridele süsteemlahenduste valikul, süsteemide integreerimisel, paigaldusvaliku tegemisel

• seadmete tarnet, paigaldust ja hooldust

• SMA-tootevaliku hooldust ja seadistamist, vajadusel olemasoleva süsteemi parendamist-ümberehitust. Omame SMA-inverterite seadista­miseks vajalikku riistvara, tarkvara ja teadmisi ning vajalikku autoriseeringut töö teostamiseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes