• Eesti

Memorandum: Uutele tulijatele muutub rohelise energia tasu väiksemaks

Eesti uudised, Energiakaubandus - eteap July 19, 2012

Delfi, 19.07.2012

Täna allkirjastatud memorandum säilitab juba turul tegutsevate rohelise energia tootjate taastuvenergiatasud praeguses mahus, uutele tulijatele muutub aga roheenergia tasu märgatavalt väiksemaks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Taastuvenergia Koja vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum rahustab kohalike taastuvenergia tootjate meeled, kuna kindlustab neile järgmiseks 12 aastaks seni kehtinud rohelise energia tasud. Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist ütles, et memorandumi sisu sai paika kahe kuu jooksul igapäevase töö tagajärjel ning on kompromss riigi ja tootjate vahel.

„Kokkuleppe saavutamine tähendab edasiminekut vahepealsest patiseisust. Memorandum jätkab koalitsioonilepingus paika pandud energiapoliitika suunda. Tootjad said kindluse, et nende investeeringud on kaitstud ning riik ei tagane neile lubatud subsiidiumidest,“ sõnas Tammist.

Memorandumis eristatakse tasude suurused erinevate energia allikate vahel – erinev on tasu suurus näiteks tuuleenergia ja biosmaasist või veest toodetud energia vahel.

Tuuleenergia tootjad saavad tasudena edasi 93 eurot megavatttunni eest, samas kui muudest allikatest toodetav taastuvenergia hakkab saama toetusena 53,7 eurot toodetud megavattunni kohta, millele lisandub elektribörsi jooksev hind.

Memorandumis on toodud erisusena välja ka suuremate biomassist elektrienergiat tootvate, 10-50 megavatttundi tootvate tootjate, tasud, mis hakkavad paljuski sõltuma biomassi turuhinnast.

Vanadeks rohelise energia tootjateks loetakse memorandumi alusel neid firmasid, milledel on 15. juuli seisuga 2012 aastal olemas kehtiv elektrienergia müügileping, tootmisseadmed, millel on olemas ehitusluba või millel on olemas kehtiv Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusotsus. Kõik tootmised, mis luuakse pärast nimetatud kuupäeva, hakkavad saama toetusena 93 eurot megavatttunni kohta, millest lahutatakse maha hetkel kehtiv elektrienergia börsihind.

Keskkonnaminister Keit Pentus ütles, et uutele rohelise energia tootjatele läheb subsiidium tõesti lahjemaks. Samas kinnitas minister, et nende seisukohalt on kokkuleppe sõlmimine väga hea märk, sest annab kindluse, et saastava põlevkivielektri kõrval on taastuvenergeetika roll Eestis kasvamas. Tähtis on tema sõnul ka see, et kokkuleppes loobuti juba võetud kohustuste tagasiulatuvast muutmisest.

„Kindlasti on tagasiulatuvast muutmisest loobumine ja kokkulepe oluline ka Eesti investeerimiskliima tutvustamise seisukohast. Investoritele on antud selge signaal, et meile on turvaline investeerida. Loomulikult oleks parem kui subsiidiume üldse ei oleks ning tootjad saaksid tegutseda turusituatsioonis. Taastuvenergia toetusskeem loodi kunagi aga ju selleks, et riigi poolt seni toetatud põlevkivielektri kõrval läheks areng käima ka perspektiivsemas taastuvenergia valdkonnas. Nagu memorandumis mõlemad osapooled kinnitavad, on see toimunud oodatust veel efektiivsemalt,“ sõnas Pentus.

Ministeeriumi ja taastuvenergi koja vahel sõlmitud memorandum oli ka aluseks uue energiaseaduse loomisel. Tammiste sõnul võtab uue seaduse menetlemine aega ligi pool aastat.

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes