• Eesti

Sauga valla üldplaneeringu menetlemine algab uuesti

Eesti uudised - eteap July 28, 2012

Delfi, 28.07.2012

Mis on valla üldplaneering?

Valla üldplaneering on definitsiooni järgi maakasutust suunav arengudokument, millel on siiski oluliselt laiem tähendus, kui seda ainuüksi dokumendi nimest välja võib lugeda. Üldplaneering on oma tähtsuselt sama oluline kui arengukava, millega pannakse paika valla arengu suundumused ja visioon. Ehk siis see, millisena vald tahab ennast näha ja kuhu liikuda, kes on tema elanikud, millised on ettevõtted, milliseid sotsiaalobjekte vajatakse ja kõik muu olulise.

Kus oleme täna?

Sauga vald elab praegu üldplaneeringu järgi, mis kehtestati aastal 1997. Möödunud on 15 aastat ja selle aja jooksul on toimunud valla arengus väga olulisi muutusi. Sealhulgas ka hulgaliselt selliseid, mida täna kehtiv dokument ei ole suutnud ette näha. 23.02.2007. a. algataski Sauga Vallavolikogu uue üldplaneeringu koostamise, milleks palgati appi ka konsultant. Kahe aasta pärast jõuti niikaugele, et kehtestati üldplaneering Tammiste küla osas.

Ülejäänud vald jäi sellest välja, kuna vahepeal oli lisandunud soov arendada Sauga valla territooriumil tuuleenergeetikat, mille menetlemine kujunes arvatust palju pikaldasemaks protsessiks. Kuna vallavolikogu jõudis ühiselt otsusele, et Tammiste külas tuuleenergeetika teemat ei käsitleta, siis oli võimalik selle küla piirides ka üldplaneering kehtestada. Just erinevad seisukohad tuuleenergia tootmisega seoses ning selleks sobilike asukohtade leidmisel on olnud põhjuseks, miks kogu valla üldplaneeringu menetlemine on võtnud niivõrd kaua aega. Planeeringu algatamisest on möödunud 5 aastat ning täna oleme seisus, kus peame protsessiga pika sammu tagasi astuma. Ühest küljest on tegu küll menetluskäigu venimisega, kuid teisest küljest on see meile uueks võimaluseks vahepeal kogunenud kogemusi ja tarkust ära kasutada ning koostada juba ajakohasem planeering, milles saame arvestada asjaoludega, mida seni menetletud tööprojekt ette ei ole näinud.

Ehitusbuumi ajal on vallas algatatud hulgaliselt detailplaneeringuid, millest suur hulk on kehtivat üldplaneeringut muutvad. Peamiselt on tegu elamualade arendustega, kuid paljud neist ei olegi jõudnud kaugemale kui volikogu poolt antud haldusakti väljaandmiseni. Seetõttu on vallavalitsusel oluline saada ülevaade, kui paljude planeeringutega on arendajatel reaalseid kavatsusi edasiminekuks ning milliste menetlemise võiks lõpetada.

Kuidas edasi?

Nii vallaametnikud kui ka volikogu liikmed on vahepeal läbinud planeeringuteemalisi koolitusi ning aastaid kestnud menetlusprotsessi käigus on lisandunud hulgaliselt kogemusi. Kõik see annab kindlust, et suudame oma üldplaneeringuga arukamalt ning edukamalt edasi minna ja lõpuks ka mõistliku aja jooksul finišisse jõuda. Oleme otsustanud seekord planeeringu seletuskirja koostada oma jõududega, milleks on vallavalitsuse ametnikest moodustatud ka vastav töörühm, kes lähtub paikapandud töökavast. Konsultantide abi loodame kasutada vaid kaardimaterjali koostamisel ning valminud töö ülevaatamisel.

Sellega säästame kulutusi ning tagame, et tegu on ikka MEIE ehk siis Sauga valla oma üldplaneeringuga. Töörühmal on selle sügise jooksul kavas kohtuda erinevate külade elanikega, kes protsessi käigus saavad kaasa rääkida mida ja kuidas nad oma kodukandis näha tahavad.

Mis on olulisimad muudatused? Kehtiva üldplaneeringuga võrreldes saab muudatusi olema palju, kuid keskenduksin siin teemadele, mis on kavas teha teisiti tänaseni menetluses olnud uuest planeeringuprojektist. Esimeseks ja olulisimaks muutuseks on tuuleenergeetika tootmiseks sobilike alade muutumine. Urge, Rütavere ja Pulli külade elanike vastuseisu tõttu tuulepargialale oma kodupiirkonnas, ei näe uus planeeringulahendus sealkandis enam tuuleparke ette, vaid sealne ala on üle kolinud Nurme rabasse, kus see jääb piisavalt kaugele elamutest ega tohiks kellelegi vastumeelt olla. Nurme raba tuuleala võtame üle Pärnu Maakonna tuuleenergia teemaplaneeringust, mille Sauga Vallavolikogu on ka kooskõlastanud.

Räägu piirkonda kavandatav tuuleala jääb samasuguseks, nagu ta oli seni töös olnud projektis. Kuna elame vallas, mida läbivad kaks jõge, mille kallastele on koondunud elamupiirkonnad, tuleb mitmes kohas lahendada ka pääsud jõgede äärde. Tänaseni töös olnud planeeringuprojekt mainib seda küll sõnalises osas, kuid kaardipildis nii konkreetne ei ole.

Ehitusbuumi ajal on vallas algatatud hulgaliselt detailplaneeringuid, millest suur hulk on kehtivat üldplaneeringut muutvad. Peamiselt on tegu elamualade arendustega, kuid paljud neist ei olegi jõudnud kaugemale, kui volikogu poolt antud haldusakti väljaandmiseni. Seetõttu on vallavalitsusel oluline omada ülevaadet, kui paljude planeeringutega on arendajatel reaalseid kavatsusi edasiminekuks ning milliste menetlemise võiks lõpetada. Neid tulemusi on kavas ka üldplaneeringu projektis arvestada.

Kindlasti on tulemas muudatusi veelgi ja selleks, et need saaksid olema meie valla elanike huvidest lähtuvad, kutsun kõiki üles planeeringuprotsessis kaasa rääkima,aruteludes osalema ning menetluse käiku valla kodulehelt jälgima. Läbi avaliku protsessi on kõigil võimalik avaldada arvamust, milliseid tegevusi ning arenguid oma kodukandis näha soovitakse ning millele tuleks leida koht kusagil mujal.

 

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes