• Eesti

Taastuvenergia tasud vähenevad. Juba tegutsevatel firmadel kindlam seljatagune

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap July 23, 2012

Äripäev, 23.07.2012

Majandusministeeriumi taastuvenergia tasude alandamise kokkulepe energiatootjatega tagab juba tegutsevatele või peagi alustavatele firma­dele kindlama seljataguse kui uutele tulijatele.

Taastuvenergia tasu määrade alandamise le­pe toob ministeeriumi teatel tarbijatele seitsme aastaga 263 miljonit eurot kokkuhoidu. Toetust makstakse alates tootmise alustamisest 12 aastat.

Uus toetusskeem puudutab ka juba rajatud või rajamisel taastuvelektri tootjaid, kellele laienevad lisagarantiid.

Majandusminister Juhan Partsi sõnul hoiab et­tevõtete liigkasumid ära see, et toetused on seotud elektri turuhinnaga. “See tähendab, et kui tu­ruhind kerkib, siis taastuvenergia tasu selle arvel väheneb,” selgitas Parts.

Uute firmade olukord keerulisem. Taastuvener­gia firma Nelja Energia juhatuse liige Kalle Kiigske selgitas, et kuna turg areneb, osa seadmeid lä­heb odavamaks, osa kallimaks ning elektri hind muutub, siis on majandusministeeriumil kohus­tus hinnata, milline on hetkeolukord. Kui Eesti riik näeb, et taastuvenergiat on piisavalt palju, siis vaadataksegi üle toetuste maksmine. Tagasiulatuvalt seda teha ei saa ning need projektid, mis on kok­ku lepitud ja kehtivad, need jätkuvad. Vaadatakse vaid, mida teha uute firmadega, ning uue kokku­leppe tingimustes, kus suuremad garantiid on ju­ba turul olevatel ettevõtjatel, on uutel tegijatel tõe­näoliselt keerulisem turule tulla. See tähendab, et tootjate seas muutub seis ebavõrdseks.

“Meie taastuvenergiatootjatena näeme, et võiks olla veel rohkem rohelise energia kasutamist. Riik aga vaatab oma eesmärgid läbi – mis on mõistlik ja mis mitte – ning see on täiesti mõistetav protsess. Alati on keegi, kes võidab, ja keegi, kes kaotab. Nii käibki igal pool maailmas.”

Taastuvenergia koja juhi Rene Tammisti sõnul kaitseb kokkulepe investeeringuid elektrijaama­desse, jättes nende tulu suuresti senisele taseme­le. “Osale tootjatele muutuvad küll toetuse arves­tamise alused,” lisas ta.

Taastuvenergia koja teatel jäetakse toetusskeem muutmata alla 10megavatistele olemasolevate­le elektritootjatele. “Sellega võimaldatakse lõpu­ni ehitada juba arenduses väikesed elektrit ja soo­just koostootvad jaamad Rakveres, Paides, Kures­saares ja mujal,” ütles Tammist.

Samuti piiratakse kokkuleppega Tammisti sõ­nul tarbijate kulul finantseeritavate uute tootmisvõimsuste kasvu ja otsitakse teisi allikaid investee­ringute rahastamiseks. “See on kahtlemata tarbi­jale hea uudis,” lisas Tammist.

Ebavõrdsus oli varemgi. Erakonna Eestimaa Ro­helised üks juhtfiguure Marek Strandberg leiab, et juba enne taastuvenergia toetuste muutmist oli ro­helise energia tootjate seis ebavõrdne.

“Eesti riik läbi riigieelarve subsideerib üüra­tutes määrades põlevkivielektri tootmist niikui­nii ilma mingi diskussioonita. Iga uus energia-tootja, kellel pole fossiilkütusega pistmist, on ju­ba ebavõrdses situatsioonis,” selgitas Strandberg. Ta on kindel, et juhul kui põlevkivisektoris tuleks ettevõttel omahinnaga katta kõik väliskulud, mi­da nende tegevus tekitab, siis Eestis puuduks vaja­dus taastuvenergia toetust maksta. Maksumaksjal oleks odavam loobuda põlevkivienergiast ja kasu­tama hakata taastuvenergiat.

“See on paljuski selline skisofreeniline olukord, kus majanduskeskkonda reguleeriv institutsioon -majandusministeerium ja valitsus laiemalt – on sa­mal ajal ka turul konkureerija. Ükskõik, milliseid nii-öelda saalomonlikke otsuseid me ette ei kuju­ta, on paratamatult huvide konflikt selles mehha­nismis sees.”

TASUB TEADA

Tarbija säästab 2,1%

Praeguse toetuse kohaselt oleks taastuvenergia kulu tarbijatele aastatel 2013-­2020 arvestuslikult 838 mil­jonit eurot. Ministeeriumi andmetel jääb see uuenda­tud toetusskeemiga ca 575 miljoni euro juurde. Taastuv-energia ja koostootmise tasu väheneb 24 protsenti, mis tähendab keskmise tarbija jaoks 2,1protsendilist säästu.

Toetuste maksimummää­rad uue kokkuleppe järgi:

– kõikide tuuleparkide piir­hind 93 €/MWh

– biomassil koostootmisjaamade piirhind 93 €/MWh

– tõhus koostootmine 72 €/ MWh (turvas, prügi, gaas)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes