• Eesti

Aburis võidakse järgmisel aastal hakata tuuleenergiat tootma

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap August 8, 2012

Virumaa Teataja, 08.08.2012

OÜ Green Electric soovib püstitada Aburi külla tuule­gene­raatori ning hakata selle abil elektri­energiat tootma järgmisel aastal. Kas see on võimalik, selgub siis, kui detailplaneering on koostatud, keskkonnamõjud hinnatud ning avalik arutelu peetud.

Osaühingu Green Electric esindaja Alan Senkel rääkis, et kavandatava elektrituuliku võimsuseks on 1,8 MW ning selle tipu maksimumkõrguseks – torn ja laba kokku – 133 meetrit. Lisaks on vajalik kaabelliini ja juurdepääsutee rajamine.

Kui kõik läheb hästi, on kavas tuuleelektrijaam käivitada järgmise aasta teises või kolmandas kvartalis.

Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul soovib arendaja rajada tuulepargi hajaasustusalale, mis jääb Väike-Maarjast Rakvere suunas sõites Aburi külast möödudes paremale, metsa serva, maanteest umbes kilomeetri kaugusele. Lähim elumaja on sealt ligikaudu 850 meetri kaugusel.

“Eestis on seni elektrituulikuid planeeritud enamasti rannikule, kuigi sisemaal on samuti soodsa tuulega kohti. Rannikutuulega võrreldes on küll tootlikkus väiksem, kuid samas ühtlasem, väiksema turbulentsi tõttu on tuulikute iga pikem ja müra vähem,” ­põhjendas Alan Senkel asukoha valikut.

Väike-Maarja vallavolikogu algatas detailplaneeringu mais, praeguseks on väljastatud ka lähtetingimused selle koostamiseks. Lisaks tavapärastele ehitusnormidele nähakse ette keskkonnamõjude hindamise vajadust.

Detailplaneeringu vastuvõtmiseni loodetakse jõuda augusti lõpus toimuval volikogu istungil.

Järgnevad avalik väljapanek, arutelu, ning kui kõik läheb nagu kavandatud, siis lõpuks detailplaneeringu kehtestamine volikogus.

Väike-Maarja vallavalitsusse on jõudnud ühe Kullenga elaniku kiri,kus juhitakse tähelepanu Euroopa Liidus kehtivale ettevaatusprintsiibile. Kirjas on viidatud Euroopa Komisjoni 2000. aasta teatisele, mille kohaselt on vaja arvestada lisaks majanduslikule ­analüüsile ka ühiskonna reaktsiooni ja väärtusi.

Vallavanem Indrek Kesküla mainis, et elanikel või äriettevõtetel, keda arendustegevus mõjutab, on võimalik neis asjus kaasa rääkida. Kogu detailplaneeringuga seotud info on kättesaadav valla kodulehel. Sinna pannakse üles ka uued materjalid, näiteks detailplaneeringu projekt, kui see valmib.

Avalikustamise perioodil on võimalik detailplaneeringuga tutvuda ka paberkandjal raamatukogus ja valla kantseleis.

“Et täpselt aru saada, mis ühe tuuliku ehitusega kaasneb, on võimalik tutvuda ise mõne tuulepargiga, ka meie maakonnas Viru-Nigulas. Seal on juba kaheksa tuulikut ja Kunda lähistele rajatakse veel kolme,” soovitas Kesküla.

Varem tahtis OÜ Green Electric rajada tuuleelektrijaama Tamsalu valda Kullengale, mis jääb kavandatava tuulegeneraatoriga samasse piirkonda.

Tamsalu abivallavanem Riho Tell ütles, et vallavalitsus lõpetas detailplaneeringu menetluse eelmisel aastal eelkõige elanike tugeva vastuseisu tõttu. Kullengale kavandati algselt kolme tuulegeneraatorit, hiljem oli arendaja nõus kahe ja lõpuks ühe generaatori püstitamisega, kuid mõistlikku kokkulepet ei sündinud. Kokku vältas protsess ligi kolm aastat.

“Toimus kolm avalikku arutelu. Et vastuseis läks väga teravaks, vaidluse osalised olid kulutanud palju aega ja energiat, oli mõistlikum menetlus lõpetada,” selgitas Tell.

Kullenga elanik Vello Ainsar tähendas, et praegu kavandatav tuuleelektrijaama asukoht Aburis on elanike seisukohast kindlasti parem, sest Assamalla ja enamik Kullenga majadest jäävad varasemast kaugemale. “Minul enam pretensioone ei ole, sest majani jääb kavandatavast tuulepargist nüüd üle kahe kilomeetri,” ütles Ainsar, kes oli küla esindajaks, kui elanikud Kullengale plaanitud tuuleelektrijaama vastu võitlesid.

Ainsar lisas, et olukord teeb siiski natuke murelikuks, sest on elanikke, kelle jaoks võib müra häiriv olla, sest nende kinnistud paiknevad kavandatavale tuulegeneraatorile võrdlemisi lähedal. Eriti kaotavad väärtust maatükid, sest kus tuulik segab, sinna hooneid rajada ei saa. Vello Ainsar nimetas, et mõningatele murekohtadele juhiti ka Väike-Maarja vallajuhtide tähelepanu.

“Vallavanem vastas viisakalt ja õigel ajal. Loodame, et saame otsekontakti ning küsimuse üle nõu pidada enne avalikku arutelu,” märkis Ainsar, kelle sõnul oleks Kullenga elanikel hea meel, kui ka neid protsessi kaasataks.

Ta lootis, et ehk on võimalik siiski tuuleelektrijaama võimalikku asukohta veel veidi muuta. “Tuulik töötab ja tekitab müra ju ikkagi 365 päeva aastas ja nii kakskümmend aastat järjest,” leidis Vello Ainsar.

Indrek Kesküla lausus, et kohtumine on võimalik.

Ta lisas, et hindab vallavanemana osaühingu Green Electric panust, kindlustamaks, et arendustegevus piikonda sobiks. “Arendaja tõi koos detailplaneeringu taotlusega juba ka kooskõlastused lähedal asuvate elamute omanikega. Kolme majapidamise omanikud on kirjalikult kinnitanud, et kavandatav ühe tuuliku paigaldus ei riiva nende huve,” märkis Indrek Kesküla.

Osa Tamsalu valla territooriumil olevate ja kavandatavast tuuleelektrijaamast ligikaudu 1,3 või rohkema kilomeetri kaugusele jäävate elamute esindajatelt ei ole Väike-Maarja vallal kirjalikku seisukohta. “Seepärast oleme nõus analüüsima, millised on neile võimalikud mõjud,” sõnas Kesküla.

“Vallaga koostöös saavad Aburi küla elanikud tuuliku toel kvaliteetse talvise ja suvise teehoolduse, mis parandab nende juurdepääsu kinnistutele ja elamutele,” lubas osaühingu Green Electric esindaja Alan Senkel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes