• Eesti
  • English

Eestlased peavad parimaks energiaallikaks tuuleenergiat

Tuuleenergia blogi - eteap August 3, 2012

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud uuringu kohaselt peavad Eesti elanikud nii maksumuse, keskkonnasõbralikkuse kui ka riigi julgeoleku seisukohalt parimaks energiaallikaks tuuleenergiat ja puitu/biomassi.  Keskkonnasõbralikuks elektritootmise viisiks pidasid tuuleenergiat 95% ja puitu 81% vastajatest.

Valdav osa vastajatest leidis, et elektri tootmisel on olulisim keskkonnasõbralikkus, alles seejärel hinnatakse odavust ja sõltumatust.

Kõige halvemaks jäi kõigis aspektides tuumaenergia, välja arvatud riigi energiajulgeolek, mille puhul peeti maagaasi veelgi halvemaks. Ka täna meil veel põhiline energiaallikas põlevkivi ei leidnud vastajate seas poolehoidjaid – põlevkivi ainsaks plussiks gaasi ees peeti energeetilist julgeolekut, tuule- ja bioenergiast jäi põlevkivi maha ka selles aspektis.

Äsja valminud uuring näitas kuidas hindavad elanikud Eesti keskkonda, milliseid probleeme nad näevad ning reastas elanike prioriteete energeetika valdkonnas. Uuring viidi läbi 15-74-aastaste elanike seas. Küsimustele vastas 1005 inimest ning uuringutulemused on laiendatavad Eesti vastavaealisele elanikkonnale. Uuringu tellis Keskkonnaministeerium ning selle viis läbi Turu-uuringute AS.

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes