• Eesti

Igaverest pakutakse elektrituulikuid ja päikesekütte seadmeid

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap August 22, 2012

Sõnumitooja, 22.08.2012

Raasiku vallas Igavere külas tegutseb Bakeri OÜ.

„Vaatad üles – tuul puhub ja päi­ke paistab. Mõtled, et kasutama­ta ressurss ja tuleb tööle panna,” jutustas Igavere külas töötava Bakeri OÜ asutaja Anti Tiik, kuidas ettevõte jõudis taastuv-energeetikani.

Anti Tiik ja Priit Kaselaan asutasid Bakeri OÜ 2002. aas­tal, taastuvenergeetikaga hakka­sid tegelema 2007. aastal.

Firma pakub tuule ja päike­seenergial baseeruvaid elektri­tootmise lahendusi, päikesekütet ja soojuspumpasid. Ettevõt­teid, mis taastuvenergeetikaga tegelevad, on Eestis umbes 15, kuid enamik müüb seadmeid. Firmasid, mis pakuvad konsul­tatsiooni, planeerimist, seadme­te tarnet, komplekteerimist ja paigaldust, on kolm-neli. Bakeri OÜ on üks nendest.

„Oleme firmas kahekesi, sest taastuvenergeetika sektor on veel algstaadiumis ning suure­mat meeskonda praegu vaja ei ole. See sektor ei too kiiret rikas­tumist ega meeletuid kasu­meid,” jutustas Anti Tiik.

Masu tuli kasuks

Elektrituulikuid võimsusega 10 kilovatti on Bakeri OÜ paigal­danud praeguseks Eestisse neli, teist sama palju päikesepaneele.

„Tuuleenergia on mõnevõrra tasuvam tehnoloogia, aga enne on soovitav teha mõõtmised, sest igal pool ei pruugi olla piisa­valt tuult. Mõttekam on paigal­dada elektrituulikud rannikuala­dele. Päikeseenergiaga on liht­sam – päike paistab igal pool ja selle tootlikkus on päris täpselt prognoositav” selgitas Anti Tiik.

Elektrituuliku kogu protsess ideest teostuseni võtab aega ku­ni kuus kuud, päikesepaneelidel umbes 4-5 nädalat, kuid kõik sõltub konkreetsest lahendusest.

Käesolevat aastat peab Anti Tiik ettevõtte jaoks siiani kõige paremaks – inimeste teadlikkus on kasvanud, tööd jagub, elekt­rituulikuid ning päikeselahendusi on tellitud Eestimaa erine­vatesse nurkadesse.

„Neli-viis aastat tagasi vaadati meid nagu tulnukaid, nüüd saadakse aru, et tehnoloogia on olemas ja see töötab,” rääkis ta.

Ta lisas, et masu tuli ettevõt­tele pigem kasuks: „Käisime sel ajal koolitustel Hispaanias, Hol­landis ja Saksamaal, et õppida tundma seadmestiku nüansse ja tehnoloogiat, olla valmis turu positiivseks suunamuutuseks.”

Bakeri OÜlt on siiani tellitud taastuvenergia tehnoloogiat kodumajapidamiste tarbeks, huvi on tundnud ka ettevõtted.

„Hollandis nägime, et elektrituulik oli paigaldatud autoremondi töökoja kõrvale, meil võ­tab sellelaadne mõtteviis veel natuke aega,” jutustas Anti Tiik.

Tema sõnul ei ole Eestisse ju­ba paigaldatud energiaseadmetega siiani probleeme olnud. Elektrituulikute ja päikeseelektri lahenduste juurde kuulub and­meside, need on ühendatud võr­ku. Andmed salvestatakse ning need jooksevad Bakeri OÜ ser­verisse. Kui peaks tekkima probleem, ollakse firmas reegli­na sellest enne teadlik kui klient.

Parim reklaam on tehtud töö

Bakeri OÜlt on kõige enam tel­litud 10kilovatiseid elektrituuli­kuid. Põhidetailid saabuvad Hii­nast ja Saksamaalt. Hiljuti lisan­dusid Hispaania tootja uue põlv­konna elektrituulikud, labanurk muutub vastavalt tuulele.

„Sellel ei lähe pöörded tuge­va tuulega asukohtades üle ja sobivad hästi rannikule,” selgi­tas Anti Tiik.

Varsti on tulemas ka Bakeri toodetud 7,5 – ja 15 kilovatised elektrituulikud. Päikesepaneelid muutuvad iga aastaga võimsa­maks ning need on Eestis saada­val erinevate lahendustena. Kõik lahendused komplekteeri­takse lõplikult Eestis ja transpor­ditakse objektile sobilikke transpordivahendeid kasutades, kir­jeldasid Baker OÜ omanikud.

„Kõige raskem masin, mida elektrituuliku paigaldamiseks vaja läheb, on betooniauto. See­ga saab tuuliku paigaldada peaaegu ükskõik kuhu ja uusi ligipääsuteid rajada ei ole vaja,” rääkis Anti Tiik.

Ta usub, et taastuvenergial on tulevikku: „Maailma mastaabis on tuumaenergiale hakatud sel­ga pöörama, sest seda peetakse piisavalt ohtlikuks ning muud energialiigid on rohkemal või vähemal määral keskkonnale kahjulikud. Taastuvenergia teh­noloogia maksab täna veel pal­ju, kuid see areneb ja massilise­mal kasutuselevõtul väheneb in­vesteeringuvajadus ning sõltu­vus teistest energialiikidest. Ühel päeval hakkavad elektri­tuulikud või päikesepaneelid omanikule kindlasti kasumit tootma. See on nagu pensionisammas.”

Reklaami Bakeri OÜ ei tee. Anti Tiik arvab, et inimesed, kes on huvitatud, otsivad internetist ja leiavad nad ise üles: „Messidel me ei käi ning otseselt end kusagil ei reklaami. Kui oled et­tevõtja ja müüd oma kaupa, siis oled müügimees, aga müügime­he juttu ei usu ju keegi. Valmis töö ja toimivad lahendused on hoopis teine asi, see on parim reklaam.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes