• Eesti

Nelja Energia investeerib Lätti pool miljardit eurot

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap August 27, 2012

Äripäev, 27.08.2012

Nelja Energia AS teatas nelja­päeval esinduse avamisest Lä­tis, kus tuuleparkidesse kavat­setakse investeerida pool mil­jardit eurot.

“Miks Lätti? Seepärast, et Nel­ja Energia tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus. Lätis pole ühtegi tuuleparki õnnestunud ehitada, küll aga on ostetud maid,” tea­tas Nelja Energia nõukogu esi­mees Jüri Mõis.

Mõisa sõnul on eesmärk ehi­tada tuuleparke nii palju kui või­malik. “Praegu ei saa öelda, et ta­haks kaks protsenti omada või näiteks 60,” ütles ta.

Esialgu tahaks midagigi käi­ma saada, ütles Mõis. “Mida rohkem, seda parem loomuli­kult. Meil on kaks suurt investo­rit, kellelt tuleb oskusteave,” üt­les Mõis.

Bürokraatiast raske läbi mur­da. Ettevõte otsib praegu tegev­juhti. “Lätis ei ole veel sellist ini­mest, kes suudaks sealsest bü­rokraatiast läbi murda,” nentis Mõis. Läti bürokraatia on Mõi­sa sõnul ettevõttele suurim ta­kistus.

Kõik tuulepargi avamiseks on olemas.

“Minu teada on maad oste­tud. Isegi projektid, mida ei ole lihtsalt saanud käivitada. On va­ja saada vastav detailplaneering ning ehitus-ja liitumisluba,” sõ­nas Mõis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes