• Eesti

Elektritootmisel on olulisim vähene keskkonnakahju

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap September 27, 2012

Eesti Loodus, 27.09.2012

Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud uuringust selgub, et Eesti ini­mesed peavad elektritootmise aspektidest kõige olulisemaks seda, et kaasnev kahju keskkonnale oleks võimalikult väike.

Võimalikult vähese keskkonnamõju seadis elektritootmise aspektidest esi­kohale 44% uuringutes osalenuist. 36% vastas, et kõige olulisem on odavus. 21% pidas kõige tähtsamaks sõltumatust välistest elektritootmise allikatest.

Uuringus paluti anda hinnang ka elektritootmise viisidele. Kõige positiiv­sema hinnangu pälvis tuuleenergia. Teisel kohal oli puit ja biomass. Kõige halvemaks peeti tuumaenergiat.

Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring korraldati 15-74-aastaste elanike seas 31. maist kuni 13. juunini. Küsimustele vastas 1005 inimest; tulemusi saab laiendada Eesti vastavaealisele elanikkonnale. Uuringu tegi turu-uuringute aktsiaselts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes