• Eesti

Hiina 130miljoniline suurinvesteering. Raha läheb taastuvenergia projektidesse

Eesti uudised - eteap September 14, 2012

Äripäev, 14.09.2012

Seni on Hiina ettevõtted investeerinud Eestisse tagasihoidlikult, seda olulisem on Hiinas sõlmi­tud investeerimis- ja koostööleping, mille koha­selt Hiina Jilini provintsi ettevõtted investeeri­vad Eesti taastuvenergia sektorisse 130 miljo­nit eurot.

Lepe sõlmiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasu­tuse (EAS) ja Jilin New Energy Investment Co. Ltd. koostöö tulemusel 8th China Jilin-Northeast Asia Investment and Trade Expo raames.

Hiinlased on valinud Eesti ka oma Euroopa pea­kontori asukohaks, teatas EAS.

Hea asukoht ja poliitiline stabiilsus. “Valiku lan­getamisel Eesti kasuks sai määravaks meie geo­graafiliselt soodne asukoht, tugev taastuvenergiasektor ning taristu. Hiinlased kiitsid ka Eesti poliitilist stabiilsust ning lähedust Põhja-Euroopa turgudele,” kommenteeris EASi juhatuse liige Martin Hirvoja.

Tema sõnul soovib Hiina ettevõte investeeri­da olemasolevatesse Eesti firmadesse, et tegevust laiendada. Partnereid otsitakse taastuvenergiasektorist, investeerida kavatsetakse eelkõige puidupelletite ja tuuleenergia seadmete tootmisse ning teistesse taastuvenergiaga seotud projektidesse.

“Seitse miljonit eurot on siia investeeritud, see on praktiliselt olematu summa, kui vaadata Hiina suurust,” sõnas Hirvoja. “Oleme teinud kokkulep­pe, kuidas koostöö edasi läheb, juba käib ka nen­de konkreetsete projektide kaardistamine ja eda­si läheme samm-sammult,” sõnasta. Täpsemad as­jaolud selguvad töö käigus. Hirvoja ütlusel on po­tentsiaalsed huvilised ka EASiga rääkimas käinud.

Eesti ettevõtted on lootusrikkad. “Meie liikmete seast on päris mitmed minuga ühendust võtnud ja nende kontakte palunud. Tahetakse koostööd teha. Tundub, et huvi on vastastikune,” sõnas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen. Ta hindab investeeringut märkimisväärseks.

“Me oleme väga tuuline maa, meil on kindlasti väga mõttekas tuuleenergiat toota. Aga lisaks sel­lele peaksime me tuuleenergiatööstuses kaasa löö­ma,” leiab Kasonen.

“Teiste maade näidetel saab öelda, et edukad on mitte ainult need, kes taastusenergiat tooda­vad, vaid tööstuses seadmeid ise toodavad,” leiab Kasonen. “Eestis näiteks toodetakse tuulikute ge­neraatoreid ja meretuulikute vundamente, aga me saaks tegelikult palju veel teha, sest vaba tööstuskapasiteeti on.”

Märgilise tähtsusega samm. Kui investeering õn­nestub, on tegu esimese suurema Hiinast tuleva ot­sese välisinvesteeringuga Eestisse.

“Sõlmitud investeerimis- ja koostööleping on Eesti-Hiina majandussuhete seisukohast märgili­se tähtsusega samm, sest siiani ei ole hiinlased Ees­tisse suurinvesteeringuid teinud. EASi roll on nüüd aidata Hiina ettevõtjatel Eestist sobivaid partne­reid leida,” selgitas Hirvoja.

Lisaks Jilin Investment Groupile on projek­ti kaasatud Hiina Jilin provintsi kohalik valitsus ning projekti rahastab China Development Bank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes