• Eesti

Pärnu tuuleenergeetika teemaplaneeringu arutelul jäi üles neli vaiet

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap September 21, 2012

BNS, 21.09.2012

Pärnu maakonna maismaa-ala hõlmava tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikul arutelul jäi üles neli vaiet.

Pärnu maavalitsuse planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn ütles BNS-ile, et avalikul väljapanekul sel suvel sai teemaplaneering mitmeid vastuväiteid ja ettepanekuid, mis olid teisipäeval toimunud arutelul kõne all.

Osa vastuväidete osas jõuti kompromissile, nii et vastuväidete esitajaid rahuldasid maavalitsuse vastused, rääkis Pärn. Üles jäi aga neli suurt vaiet, mis on tema sõnul seotud eelkõige tuuleparkide arendamisega nendel aladel, mis maakonnaplaneeringusse ei ole mahtunud maakonnaplaneeringus sätestatud kriteeriumidest tulenevalt.

Üks olulisem kriteerium on Pärna sõnul kaugus asustusest. Elamust peab maakonna tasemel tuulikupargi kaugus olema üks kilomeeter ja asulatest kaks kilomeetrit, märkis ta. “Asulates on see kriteerium selle tõttu suurem, et asulates elab kordi rohkem inimesi kui üksikmajas,” selgitas Pärn. “Kindlasti ei tohi asulatel ka lõigata ära arendamisvõimalust.”

Teine oluline kriteerium on looduskaitseline kriteerium, lausus ta.

Pärna sõnul on üles jäänud vaiete esitajad Elektrienergia AS, MTÜ Eesti Tuuleenergia Liit, Eurowind OÜ ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. “Uurisime järele, kas mõni vastus neid rahuldab, aga nad ütlesid, et jäävad oma vastuväidete juurde,” ütles Pärn.

Pärn märkis, et kui avaliku arutelu tulemusena jääb üles lahendamata planeeringuvaideid, siis esitatakse need planeerimisseaduse järgi koos planeeringumaterjalidega järelevalve tegijale ehk siseministeeriumile, kes annab vastuväidete kohta oma seisukoha.

Kui siseministeerium leiab, et vaided on põhjendatud, siis saab need Pärna sõnul planeeringusse kanda. Nende planeeringusse kandmine eeldab aga, et tuleb uus teemaplaneeringu avalikustamine, kuna tegemist on põhimõtteliste muudatustega, selgitas ta. Kui siseministeerium on oma heakskiidu andnud, läheb teemaplaneering maavanemale kehtestamiseks.

Vaiete sisu puudutab Pärna sõnul Pärnu maakonna Sauga valla üldplaneeringut ja Paikuse valla teemaplaneeringut, kus on soovitud teha tuuleparkide ala. Ta selgitas, et alad ei vasta maakonnaplaneeringus välja toodud kriteeriumitele, nad ei sobiks kauguse- ja looduskaitselistest piirangutest lähtuvalt. Pärn märkis, et kodanikud on planeeringud vaidlustanud ja kompromissile pole siiani jõutud.

Kui need planeeringud aga õnnestuvad ja kui avalik kogukond on nendega nõus, siis on Pärna sõnul võimalik need kanda maakonnaplaneeringusse, aga seda saab teha hiljem, pärast maakonnaplaneeringu kehtestamist. Põhjendatult võib maakonnaplaneeringut hiljem muuta, märkis ta.

Pärn rääkis, et arutelul esitasid täpsustusi põllumajandusamet ja AS Elering, kelle ettepanekud viis maavalitsus planeeringusse sisse. Elering soovis, et planeeringus täpsustataks tuuleparkide põhivõrguga liitumise sõnastust. Samuti on üks kodanik esitanud küsimuse seoses Lavassaare turbatootmisalaga, aga saanud ka maavalitsuselt vastuse, selgitas Pärn.

Pärnu maavalitsuse planeeringute talituse juhataja selgitas, et maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu alusel ei saa kohe tuulikuid ehitama hakata. Maakonna teemaplaneeringuga määratakse elektrituulikute arenduspiirkonnad ja arendusalad, kuhu edasiste täpsemate planeeringute – omavalitsuse üldplaneeringu teemaplaneeringu, detailplaneeringi või üldplaneeringu – realiseerimisel on võimalik eeldatavalt tuulikuid püstitada. Siis selguvad tuulikute arv ja nende paiknemine konkreetses tuulikupargis, võimalikud mõjud ja leevendusmeetmed.

“Detailplaneeringut on võimalik teha nendele aladele, mis on teemaplaneeringus välja toodud,” lausus Pärn.

Maakonna teemaplaneering annab kogu maakonna territooriumi ulatuses teavet ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse või mittesobilikkuse kohta elektrituulikute püstitamiseks. Planeeringulahenduses on fikseeritud tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted, elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad, elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad ja planeeringu elluviimise võimalused, sealhulgas ettepanekud kompensatsioonimehhanismideks kohalikule kogukonnale.

Maakonnaplaneeringuga on kavandatud 12 elektrituulikute arenduspiirkonda maakonna seitsmesse valda: Audru, Halinga, Saarde, Sauga, Tori, Varbla ja Vändra valda. Pärnumaal on tuulikuparkideks planeeritud kokku 4853 hektarit.

Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maavanemad sõlmisid 2009. aastal kokkuleppe taastuvenergia teemaplaneeringute koostamiseks ja planeeringute menetlemine on praegu pooleli kõikides maakondades. Saare maavanem võttis planeeringu vastu mai alguses, Lääne maavanem märtsi algul ning Hiiumaa tuuleparkide teemaplaneering on seni kooskõlastamata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes