• Eesti

Pentus-Rosimannus: taastuvenergiale üleminekut tuleb tõsiselt arutada

Tuuleenergia blogi - eteap September 6, 2012

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kohtus eile Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajatega, kes tutvustasid ministrile kodade ühistööna valminud taastuvenergiale ülemineku kava.

“Hiljuti Turu-uuringute ASi poolt läbiviidud küsitlus näitas, et eestlaste jaoks on elektritootmise puhul kõige olulisemaks kaalutluseks keskkonnahoid, energiatootmise vähene mõju keskkonnale. Nii arvas koguni 44 protsenti vastanuist. Ma pean äärmiselt oluliseks, et meie energiapoliitika seda suhtumist ka peegeldaks. Seni oleme eelisarendanud hoopis kõige saastavamat ja lõppkokkuvõttes tarbijale koormavamat energiatootmise suunda, mis põhineb põlevkivil,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Kava “Taastuvenergia 100% – üleminek puhtale energiale” prognoosides seisab, et Eestis on 2030. aastaks võimalik elektri- ja soojusmajanduses 100%-liselt taastuvale energiale üle minna. Kava autorite sõnul on see tehniliselt teostatav, majanduslikult otstarbekas ja keskkonnasäästlik.

“Kindlasti vajab täna esitletud kava põhjalikku analüüsi, mida keskkonnaministeerium planeerib ka teha. Samas pean juba sellise visiooni valmimise fakti väga positiivseks. Energeetikas ei saa otsuseid teha vaid paari aasta perspektiivis, meil peab olema pikaajaline nägemus sellest, kuhu soovime jõuda. Vajame diskussiooni selle üle, millised on meie energiavaldkonna eesmärgid mitte kolme või viie aasta pärast, vaid aastani 2050. On ainult hea, kui see diskussioon ei toimu ühe või parimal juhul kahe ministeeriumi kabinettides, vaid oma ekspertiisi toovad debatti kõik osapooled,” rääkis minister.

Tema sõnul on taastuvenergia edasiarendamise puhul oluline, et see aitaks kaasa ka uute, tarkade töökohtade loomisel Eestis. “Uute, efektiivsemate tehnoloogiliste lahenduste välja töötamine, rajamine, edasiarendamine kiiresti arenevas taastuvenergia sektoris – kõik see tähendab muuhulgas töökohtade loomist ja liikumist pruunilt majandusmudelilt puhtama majandusmudeli poole,” rääkis Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannus ütles, et keskkonnaministeerium on alustanud tööd puhtamale majandusele ülemineku plaani ning põlevkivi uue arengukava ettevalmistamisega. “Kuna ligikaudu 80% meie CO2 heitest on praegu seotud põlevkiviga, on need kaks teemat paratamatult omavahel seotud. Täna tutvustatud kava on kindlasti üks sisend, millega oma analüüse ja plaane tehes arvestame.”

Vaata ka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes