• Eesti

Eesti alustab esmakordselt merealade ruumilise planeerimisega

Eesti uudised - eteap October 11, 2012

BNS, 11.10.2012

Valitsus alustas neljapäeval regionaalminister Siim Kiisleri ettepanekul maakonnaplaneeringute koostamist Pärnu ja Hiiu maakondadega piirnevatel merealadel territoriaalmere välispiirini, merealade ruumilise planeerimisega pole Eestis varem tegeletud. 

Merealade kasutamine muutub järjest aktiivsemaks ning lisaks laevaliiklusele, kalapüügile ja tehnovõrkude rajamisele on aasta-aastalt suurenenud ka huvi kasutada merealasid energia tootmiseks ja meretuuleparkide rajamiseks, teatas siseministeeriumi pressiesindaja BNS-ile.

“Kuigi tänane seadus võimaldab meretuuleparke rajada ka hoonestusloa alusel, on seda mõistlik teha siiski planeeringuga, sest planeeringu koostamise käigus ei vaadata kitsalt vaid üht mereala kasutusvõimalust,” selgitas Kiisler.

Kiisleri sõnul püütakse planeeringu koostamise tulemusel leida ühelt poolt parimad lahendused erinevate inimtegevuste jaotusele merealal ning teisalt tuleb tagada mereala ökosüsteemi kaitse. “Planeeringu koostamine on avalik protsess, millesse kaasatakse erinevaid huvigruppe. See võimaldab meil kõige paremini tasakaalustada erinevate osapoolte huvisid,” lisas Kiisler.

Planeeringu koostamisse on kavas kaasata energeetika ja laevanduse valdkonna ettevõtjaid, kalamehi, rannikuala kohalikke omavalitsusi, elanike ühendusi ja teisi merealal tegutsemisest huvitatud isikuid või sellest puudutatud isikuid.

Merealade planeerimine algab Hiiu- ja Pärnumaa merealadest seetõttu, et selle piirkonna merealade puhul on juba olemas erinevate projektide raames teostatud analüüsid ja uuringud ning ka ettevõtjate huvi rajada meretuuleparke.

Merealade planeerimist rahastatakse osaliselt Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist ja keskkonnainvesteeringute keskuse merekeskkonna programmist. Hiiumaa projekti maksumus on ligikaudu 204 000 eurot ja Pärnu projekt läheb maksma veidi üle 301 000 euro.

Merealade planeeringu algatamisele järgneb Hiiu ja Pärnu maavanemate poolt maakonnaplaneeringute koostamine ning planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamine. Planeeringu koostamisel tuleb muu hulgas arvestada merepõhja iseärasusi, seal asuvaid objekte, maardlaid, väljakujunenud kalapüügikohti aga ka kaitse- ja hoiualasid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes