• Eesti
  • English

Eesti Taastuvenergia Koda: Elektrituruseaduse eelnõu pole kooskõlas sõlmitud kokkuleppega

Eesti uudised - eteap October 26, 2012

Eesti Taastuvenergia Koja pressiteade, 26.10.2012

Eile valituselt heakskiidu saanud Elektrituruseaduse eelnõu pole kooskõlas Eesti Taastuvenergia Koja ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahelise kokkuleppega taastuvenergia toetuste muutmiseks. Valitsuses heakskiidu leidnud kujul vähendatakse eelnõuga olemasolevatele tuuleenergia tootjatele makstavaid toetusi ja rikutakse sellega sõlmitud kokkulepet.

Tänavu suvel leppisid ministeerium ja Koda kokku taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia toetamise uutes põhimõtetes, millest majandus- ja kommunikatsiooniministeerium lubas lähtuda elektrituruseaduse eelnõu väljatöötamisel. Lubadusest pole aga kinni peetud.

„Olukord, kus tuulenergia tootjate suhtes säilitatakse seaduses 600 GWh piirang ning samaaegselt vähendatakse ka makstavate toetuste suurust, ei ole aktsepteeritav. Kokkuleppe kohaselt kompenseeris 600 GWh piirangu kaotamine toetuse vähendamist. Tegu on reaalse kärpega olemasolevatele tootjatele ning sellega kindlasti nõustuda ei saa“, rõhutas Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist.

Kokkuleppest on mööda mindud ka mitmete teiste punktide osas. Biomassi keskmise kilovatt-tunni hinna arvutuspõhimõtetes, Konkurentsiametiga kooskõlastatavate toetusmäärade arvutuspõhimõtetes ja hakkepuidul töötavate tööstuslike koostootmisjaamade toetamises lepiti kokku teisiti. Kuivõrd eelnõu pole kooskõlas kokkuleppega, siis jääb selgusetuks kuidas saab uuele toetusskeemile alustada riigiabi loa taotlemist enne kui Riigikogu on seaduseelnõu kokkuleppega vastavusse viidud. Lisaks piirab Valitsuse eelnõu kodumaisel ressursil põhinevate elektrijaamade rajamist kokkuleppest erinevatel tingimustel, lisas Tammist.

Tammisti sõnul ei saa respekteerida kokkuleppe selektiivset rakendamist ning riigi ja taastuvenergia tootjate vahelisest tasakaalustatud kokkuleppest möödavaatamist. Tammist lisas, et valitsusliidu programm näeb ette, et „koalitsioonipartnerid räägivad läbi tootjatega taastuvenergia toetuste määra vähendamiseks olemasolevate projektide osas, pidades silmas õiguskindluse põhimõtet“. Eelnõu pole aga läbirääkimistel kokkulepituga kooskõlas.

„Õiguskindluse põhimõtte eiramisel on Eesti riigi mainele negatiivsed tagajärjed, halveneb riigi investeerimiskliima ja pidurduvad investeeringud uutesse energiatootmisvõimsustesse,“ lisas Tammist.

Tammist avaldas lootust, et Riigikogu lähtub seaduseelnõu muutmisel sõlmitud kokkuleppest. Vastupidisel juhul kahjuks ei jää Kojal muud võimalust, kui otsida oma õiguste kaitsmisel abi teistest olemasolevatest vahenditest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes