• Eesti

Saaremaal saaks tuulikutest kümnendiku Eesti elektrist

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap October 6, 2012

Meie Maa, 06.10.2012

Saare maakonnas on tuulegeneraatorite püstitamiseks 12 sobivat piirkonda, kuhu tuulikute paigaldamise korral oleks või­malik kokku toota 1200 gigavatt-tundi elektrienergiat aastas ehk kümnendiku Eesti tarbimisest.

OÜ Hendrikson & Ко võttis tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamisel aluseks ala­tes 500-kilovatise võimsusega ja kuni 250 meetri kõrguseni ulatuvad tuulikud. Piirkon­dade väljaselgitamisel, kuhu elektrigeneraatoreid saaks pai­galdada, arvestati ehituskeelu-vööndite, maastikukaitsealade, rohelise võrgustiku jm aladega. Majade puhul jäeti kauguseks tuulikust või nende pargist üks kilomeeter. Oma territooriumil ei soovinud tuulikuid näha Mustjala, Kärla ja Lümanda vald.

Kui 2010. aastal oli Saaremaal kõiki neid asjaolusid arvesse võttes kuus piirkonda, kuhu saaks tuulegeneraatoreid püsti panna, siis tänavu märtsi seisuga on taolisi alasid 12 kogupindalaga 2730 hektarit. Kokku oleks võimalik sinna paigaldada 130 tuulikut, mil­le summaarne energeetiline võimsus on 400 megavatti.

“Nii suudaks Saaremaa too­ta kümnendiku kogu Eesti elektrist. Kui siia liita ka Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonna või­malik energeetiline võimsus, saaks kokku 1300 megavatti, mis suudaks tagada pea kogu Eesti elektrienergia vajaduse,” ütles OÜ Hendrikson & Ко juhtiv ekspert Kuido Kartau. “Tuleb rõhutada, et see on muidugi teoorias, kui kõik planeeritud alad tuulikuid täis ehitada,” lisas ta.

Kõige külmemal talvepäeval tarbib Eesti päevas 1500-1700 megavatt-tundi elektrit tunnis. “Kui tuulikuid oleks 1300 ja need kõik toodaksid elektrit täisvõimsusega, tagaksid need Eesti vajaduse ära. Suvel, mil tarbimine jääb 400 megavatt-tunni kanti, tuleb norm kuhjaga täis,” arutles Kartau.

Arendajad on Saare maa­konda juurde pakkunud kolm piirkonda, kuhu soovitakse tuulegeneraatoreid paigaldada. Leisi valla Oitme küla detail­planeering on valla menetlu­ses. Kihelkonna valla Vedruka külla mõeldud tuulikutele näi­tas punast tuld vallavolikogu ja otsustas sinna detailplaneerin­gut mitte algatada. Muhu valla Tammissaare küla puhul andis eitava seisukoha maavalitsus, kuna saarele rajatakse radar ja oma sõna ütleb kaitseminis­teerium.

2010. aastal allkirjastas Saa­remaa omavalitsuste liit saarte pakti, mille järgi võetakse ees­märgiks vähendada Saaremaal aastaks 2010 CO2 heidet 20 protsendi võrra. Selles annab kõige efektiivsema osa just tuuleenergeetika arendamine. Õhusaastet aitaksid vähendada aga ka näiteks A-klassi energiasäästlikkusega kodumasi­nate kasutuselevõtt, biodiisli müümise suurendamine, kui üks protsent autodest oleksid elektriautod jne. Kuressaare linnaarhitekt Hannes Kop­pel pakkus välja jalgrattaga tööasju ajavatele ametnikele jalgrattakompensatsiooni mää­ramise, innustamaks autosõitu asendama jalgrattasõiduga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes