• Eesti

Elektrituuliku rajamist mõjutab rahva arvamus

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 6, 2012

Virumaa Teataja, 06.11.2012

Kui osaühingu Green Electric kava teoks saab, rajatakse Väike-Maarja valda Aburi külla 1,8 MW võimsusega elektrituulik, mille torni kõrgus on 80 ja tuulegeneraatori labade ulatuse diameeter 92 meetrit.

Arendaja soovib rajada tuulepargi hajaasustusalale, mis jääb Väike-Maarjast Rakvere suunas sõites Aburi külast möödudes paremale, metsa serva, maanteest umbes kilomeetri kaugusele.

Osaühingu Hendrikson & Ko koostatud detailplaneeringu kohaselt rajatakse elektrituulik kuni 500 ruutmeetri suurusele vundamendile, mille kõrgus maapinnast on kuni kaks meetrit.

Elektrituuliku tüübiks on Neg Micon NM92 ning ehitise maksimaalne tipukõrgus maapinnast 130 meetrit. Samuti luuakse vajalik infrastruktuur – rekonstrueeritakse tee, rajatakse montaažiplats ja elektri- ning sidekaablid.

Planeeringualast, mille suurus on 27,8 hektarit, ühe kilomeetri raadiusesse jääb kaks maaüksust (880 meetrit ja kilomeeter), mille omanikelt on arendajal olemas nõusolek elektrituuliku paigaldamiseks.

“Aburis on liitumispunkti ja ehituse eellepingutega kavandatud tuuliku valmimine ja käivitamine 2013. aastal,” ütles OÜ Green Electric esindaja Alan Senkel.

Senkeli sõnul kavandatav eelnõu, mille kohaselt taastuvenergia toetuste mahtu vähendatakse 18 protsenti ning uued tuulepargid toetust ei saa, Aburi tuuliku rajamist ei mõjuta. “See käivitatakse kindlasti, sest tehtud investeeringuid pole võimalik tagasi võtta, kuid suuremaid, hetkel arendamisel olevaid parke puudutab eelnõu otseselt,” lausus Senkel.

Väike-Maarja vallavolikogu võttis viimasel istungil detailplaneeringu vastu. See tähendab, et saadud on kõik vajalikud kooskõlastused ning oli võimalik korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. 26. novembrile on planeeritud ka arutelu, kus on täiendavalt võimalik ettepanekuid teha ja küsimusi esitada.

Kogu detailplaneeringuga seotud info on kättesaadav valla kodulehel, samuti saab dokumendiga tutvuda valla kantseleis ja Väike-Maarja raamatukogus.

Vallavanem Indrek Kesküla selgitas, et kui ettepanekuid detailplaneeringule ei tule, suunatakse planeering selle kehtestamiseks edasi volikogule.

Kui tuleb olulisi ettepanekuid, siis püütakse nendega planeeringus arvestada. Kui kompromissile ei jõuta, saadetakse dokument järelevalveks maavalitsusele.

Juuli alguses esitas ettepaneku detailplaneeringut mitte algatada ja edasi menetleda Tamsalu valla Kullenga küla elanike ja kinnistute omanike nimel Vello Ainsar. Kirjas juhtis ta tähelepanu Euroopa Liidus kehtivale ettevaatusprintsiibile, mille kohaselt on vaja arvestada lisaks majanduslikule analüüsile ka ühiskonna reaktsiooni ja väärtusi. Kuna detailplaneering oli juba algatatud, siis arutati ja analüüsiti esitatud vastuväidet Väike-Maarja vallavalitsuse koosolekul ning vallavalitsus otsustas menetlust jätkata.

“Väike-Maarja vallavalitsus informeeris ka Vello Ainsari ning teavitas teda detailplaneeringu menetluse edasisest käigust. Vallavalitsuse kirja kohta ei ole tagasisidet järgnenud,” selgitas Kesküla.

Kesküla sõnul on Kullenga elanikud igati oodatud osalema avalikul arutelul ning oma seiskukohti avaldama.

Detailplaneeringu koostamise lähtetingimustes nähti lisaks tavapärastele ehitusnormidele ette keskkonnamõjude hindamine. Olulist keskkonnamõju, mis välistaks tuuliku rajamise, hindamine ei tuvastanud.

Indrek Kesküla kinnitusel on koostöö arendajaga olnud hea ning OÜ Green Electric on ka ise panustanud, et arendustegevus piirkonda sobiks. Näiteks tõi arendaja koos detailplaneeringu taotlusega juba kooskõlastused lähedal asuvate elamute omanikega, samuti on ettevõte lubanud, et Aburi küla elanikud saavad kvaliteetse talvise ja suvise teehoolduse.

Varem tahtis OÜ Green Electric rajada tuuleelektrijaama Tamsalu valda Kullengale, mis jääb kavandatava tuulegeneraatoriga samasse piirkonda.

Tamsalu abivallavanem Riho Tell on varem öelnud, et vallavalitsus lõpetas detailplaneeringu menetluse eelmisel aastal eelkõige elanike tugeva vastuseisu tõttu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes