• Eesti

Komisjon saatis taastuvenergia toetuste eelnõu esimesele lugemisele

Eesti uudised - eteap November 12, 2012

BNS, 12.11.2012

Riigikogu majanduskomisjon otsustas esmaspäeval saata esimesele lugemisele taastuvenergia toetusi puudutava elektrituruseaduse muudatuse, eelnõule muudatuste esitamise tähtaeg on 21. novembril.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ütles BNS-ile, et komisjon arutas eelnõus kavandatud regulatsiooni rakendamisega seotud küsitavusi. Üks vaidlusküsimus on Kallase sõnul selles, et Euroopa Liidu (EL) riigiabi loa võib Eesti saada toetusmääradele pärast seaduse jõustumist, mis on praegu kavandatud tuleva aasta 1. jaanuariks.

Ministeeriumi kinnitusel on võimalik riigiabi luba saada, kuid lahtine on selle saamise aeg, selgitas Kallas. Juhul kui riigiabi luba peaks saadama pärast seaduse jõustumist, kehtivad ministeeriumi hinnangul vanad toetusmäärad, ütles Kallas.

Kallas ütles, et praegune regulatsioon on taastuvenergiale soodsam, kuid ka uus eelnõu ei sea kahtluse alla taastuvenergia eesmärgi täitmist. EL-i 2020. aasta taastuvenergia eesmärk on tõsta taastuvate energiaallikate osakaal 20 protsendini. Eesti taastuvenergia osakaal peab aastal 2020 moodustama 25 protsenti. “Minister isiklikult on seda meelt, et üle ei ole vaja täita,” ütles Kallas.

Samuti arutas komisjon Kallase sõnul Eesti Taastuvenergia Koja kriitikat pälvinud piirangut 600 gigavatt-tunnist piirangut toetatavale tuuleenergiale. “Arvamusi oli ühelt ja teistelt poolt, aga otsustasime eelnõu saata esimesele lugemisele, nagu ministeerium selle esitas,” ütles Kallas. Ta lisas, et eelnõu on võimalik edaspidi täpsustada.

Valitsus otsustas oktoobris riigikogule esitada elektrituruseaduse muudatused, millega on kavas kärpida uuest aastast taastuvenergia toetuste mahtu 18 protsenti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esitatud eelnõu kohaselt sõltub toetatav elektrikogus taastuvenergia eesmärgist ning toetused on seotud elektrienergia ja süsinikdioksiidi turuhinnaga. Uus skeem hõlmab juba rajatud või rajamisel olevaid taastuvelektri tootmisüksusi.

Ministeerium märkis, et eelnõus toodud toetusskeem on taastuvenergia tootjatega saavutatud kompromisslahendus, mis hoiab võrreldes praegu kehtiva skeemiga tarbijatele 2020. aastani ministeeriumi hinnangul kokku kuni 300 miljonit eurot taastuvelektri eest makstavat tasu.

Praegune taastuvelektri toetus on fikseeritud muutumatu määrana 53,7 eurot megavatt-tund võrdselt kõigile tootjatele, mida süsteemihaldur Elering maksab toetusena iga toodetud megavatt-tunni taastuvelektri eest lisaks tulule, mida tootja teenib elektrienergia müügi eest turule. Turuhinna tõustes võimaldab selline skeem ministeeriumi hinnangul põhjendamatult suurt tulukust, sest sõltumata turuhinnast on makstav toetus muutumatu.

Riigi makstavate toetuste abil saavutatav investeeritud kapitali tootlus, mis on suurem kui 10–12 protsenti, on ministeeriumi hinnangul vastuolus EL-i riigiabi suunistega ning kvalifitseeritav kui keelatud riigiabi ehk ülekompenseerimine. Lisaks praeguse toetusskeemi ebaproportsionaalsusele muutuvad taastuvelektri toetused järgmisest aastas täielikult avaneva elektrituru valguses riigiabiks. Toetusskeemile on vaja taotleda ka EL-i luba.

Parts ütles oktoobris, et neljapäevane valitsuse otsus eelnõu heaks kiita võimaldab algatada taotlusprotsessi toetusskeemile riigiabi loa saamiseks. Kehtiva taastuvenergia toetusskeemi puhul oleks tema hinnangul olnud Euroopa Komisjonilt riigiabi loa saamine kaheldav, kuna kehtiva skeemi puhul pole toetused seotud turuhinnaga ja on toetuste kaudu ülekompenseerimise risk.

Komisjoni istungil tutvustas eelnõu majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes