• Eesti
  • English

Konkurentsiamet: taastuvenergia toetuste eelnõu suurendab makse

Eesti uudised - eteap November 22, 2012

BNS, 22.11.2012

Konkurentsiamet juhib riigikogu majanduskomisjonile, keskkonnaministrile ja AS-ile Elering esitatud analüüsis tähelepanu sellele, et elektrituru seaduse muutmise eelnõu kohaselt suureneb toetuse maksmine mitmetele taastuvenergia tootjatele ning see tõstab nii makstavate toetuste suurust kui ka suurendab tarbijate maksukoormust.

Konkurentsiamet märgib, et riigikogus esimesel lugemisel oleva elektrituruseaduse muutmise eelnõu rakendumisel suureneb toetuse maksmine madala kogutsükli kasuteguriga tootjatele, kes ei saavuta investeeritud varadele lubatud tootlikkust 10 protsenti.

Praeguse elektrituruseadusega on toetatava tuuleenergia tootmise ülempiiriks 600 gigavatt-tundi aastas. Eelnõu sätestab, et olemasolevale tootjale, sealhulgas tuuleenergia tootjale, kes vastab seaduses sätestatud tingimusele, tagatakse põhjendatud tootlikkus 10 protsendi ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt.

“Ühelt poolt on sätestatud piirmäär toetatavale tuuleenergia kogusele, mille ületamisel tootjatele lõpetatakse toetuse maksmine ja viimased kaotavad tootlikkuse määras. Teisalt ikkagi soovitakse garanteerida olemasolevatele tuuleenergia tootjatele 10 protsenti tootlikkust läbi kõrgema toetuse määra isegi juhul, kui piirmäär 600 gigavatt-tundi on täitunud. Eeltoodu võib tekitada olukorra, kus ettevõtjal ei olegi kasulik käitada maksimaalselt olemasolevaid tootmisvõimsusi, sest 10-protsendiline tulukus on garanteeritud ka väiksema tootmise mahu juures ning otstarbekam on käitada pigem neid tootmisvõimsusi, kus tulukus ei ole garanteeritud,” kirjutab konkurentsiamet.

2010. aastal läbi viidud uuringus juhtis konkurentsiamet tähelepanu sellele, et elektrituruseadusega kehtestatud toetuste maksmise skeem ei ole jätkusuutlik ning moonutab elektriturgu, kuna võimaldab mõnel tootjal teenida toetuste arvel põhjendamatult suuri kasumeid ehk toetuse määrade suurus ei ole proportsionaalne seatud eesmärgiga. Elektrituruseaduse muutmise ajendina tuuakse eelnõu seletuskirjas välja just konkurentsiameti 2010. aasta analüüs.

Uues analüüsis on amet jäänud oma varasema seisukoha juurde. “Konkurentsiamet on seisukohal, et kehtivas elektrituruseaduses kehtestatud toetuste skeem ei ole jätkusuutlik, kuna toetatakse niigi majanduslikult tasuvaid investeerimisprojekte, asetades seeläbi tarbijatele põhjendamatu majandusliku koormuse taastuvenergia tasu suurusena. Samuti näitab läbi viidud analüüs, et eelnõus sätestatud toetused ja tingimused võimaldavad olemasolevatel tootjatel jätkuvalt teenida liialt kõrget kapitali tootlikkust ning neile antakse mittepõhjendatud ulatuses garantiisid kasumi teenimiseks.”

Võrreldes kehtiva elektrituruseadusega garanteeritakse eelnõus olemasolevatele madala tulukusega projektidele automaatselt investeeritud kapitali tootlikkus 10 protsenti ehk teatud tootjatele makstav toetuse määr hoopiski suureneb, kirjutab konkurentsiamet. See aga tõstab ameti hinnangul nimetatud tootjatele makstavate toetuste suurust ning suurendab tarbijate maksukoormust.

“Eeltoodu tõstatab küsimuse, kas eelnõus sätestatud toetuste skeem tagab püstitatud eesmärgi täitmise, milleks on tarbijate maksukoormuse vähendamine,” märgib konkurentsiamet analüüsis.

Valitsus esitas oktoobri lõpus riigikogule elektrituruseaduse muudatuse, millega on kavas kärpida taastuvenergia toetuste mahtu 18 protsenti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esitatud eelnõu kohaselt on toetatav elektrikogus sõltuv taastuvenergia eesmärgist ning toetused on seotud elektrienergia ja süsinikdioksiidi turuhinnaga. Uus skeem hõlmab juba rajatud või rajamisel olevaid taastuvelektri tootmisüksusi, teatas ministeerium.

Ministeerium märkis, et eelnõus toodud toetusskeem on taastuvenergia tootjatega saavutatud kompromisslahendus, mis hoiab võrreldes praegu kehtiva skeemiga tarbijatele 2020. aastani ministeeriumi hinnangul kokku kuni 300 miljonit eurot taastuvelektri eest makstavat tasu.

Taastuvenergia tootjaid koondava Eesti Taastuvenergia Koda on öelnud, et valitsuse heakskiidu saanud elektrituruseaduse muutmise eelnõu, mis jätab kehtima toetatava tuuleenergia mahupiirangu, rikub suvist koja kokkulepet majandusministeeriumiga.

Riigikogu majanduskomisjon otsustas eelmisel esmaspäeval saata eelnõu esimesele lugemisele. Komisjoni esimehe Kaja Kallase sõnul on üks eelnõuga seotud vaidlusküsimus selles, et Euroopa Liidu riigiabi loa võib Eesti saada toetusmääradele pärast seaduse jõustumist, mis on praegu kavandatud tuleva aasta 1. jaanuariks. Kuna järgmisest aastast alates on eelnõus kirjeldatud toetuste andmine riigiabi osutamine, tuleb taotleda Euroopa Komisjonilt toetuste andmiseks riigiabi luba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes