• Eesti

Tamba tuuliku ehitust püütakse vaidlustada

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 30, 2012

Pärnu Postimees, 30.11.2012

Kuigi Varbla vallas asuva Tamba tuulepargi kahe tuuliku vundament on valmis, oodates tuulikute paigaldamist, on töö Pärnumaa suurima eelarvega ehitustandril näpuveaga dokumendi tõttu vaidlustatud.

Septembris esitas eraisik Pärnu maavanemale, keskkonnaametile ja Varbla vallale kaebuse, kus heideti ette Tamba tuulepargi ühe tuuliku asukoha muutmist kilomeetri raadiuses ja seda, et kolme tuuliku asemel ehitatakse kaks. Kaebuses paluti ametnikel korraldada järelevalvemenetlus seoses Tamba tuulepargile väljastatud ehitusloaga. Kaebuses viidatakse, et ehitusload ja detailplaneering pole omavahel vastavuses

Milles siis asi, kas kohalik omavalitsus ei ole suutnud tagada korrektset asjaajamist, on tegemist inimliku eksimuse või arendaja veaga?

Varbla valla ehitusnõuniku Kalju Kepi väitel algatati nelja tuulikuga Tamba tuulepargi detailplaneering 2002. ja kehtestati 2004. aastal. Kehtestatud detailplaneeringul on kolm tuulikut ja alajaam. Seejärel soovitas keskkonnaamet arendajal vähendada tuulikute arvu Natura alade eelvalikutega seoses.

“Väljastasime kolme tuuliku ehitamiseks ehitusload vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Kõigi Tamba tuulikute naabruses asuvate maatükkide omanikega on sõlmitud kooskõlastused ja lepingud. Ma ei oska leida suurt viga, kui, siis ainult näpuvea. Arendaja on täitnud kõik neile esitatud keskkonnaameti nõudmised,” oli Kepp nõutu. Ta avaldas arvamust, et tegu on protsessimisega protsessimise pärast.

Tuulikuid ehitava Tuule-energia OÜ esindaja Vello Madiberk märkis, et veakoht on tühine, aga juriidiliselt võib selle ajada ei tea kui suureks.

“Kogu arendust tahetakse õhku lasta. See ei ole arukas tegu,” tõdes Madiberk. Tema selgitust mööda on tegemist projekteerimisfirma AB Büroo näpuveaga, sest nende tehtud on detailplaneeringu joonised.

Planeeringu joonistel on probleemiks tuulikutest ühe asukoht, mille koordinaadid on küll õiged ja nende järgi anti välja ehituslubagi, aga valesti on joonistatud tuuliku asukoht: see on 155 meetrit õigest kohast kaugemal, kuid jääb planeeringualasse.

“Viga on paberil, asi on ebatäpses joonises. Püüame seda probleemi rahulikult lahendada,” lausus Madiberk. Ta oli seda meelt, et kohtuteed tuleb hakata astuma alles siis, kui kõik muud võimalused on läbi proovitud. “Kes need kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvad kahjud siis kannab?” arutles Madiberk.

Tuuleenergia OÜ on alustanud Varbla valda kuue tuuliku ehitamist. Kaks tuulikut rajatakse Tamba külla ja neli Mälile. Viie aastaga on sõlmitud 74 maaomanikuga notariaalsed maakasutuslepingud maa-aluse kaabli vedamiseks, piirkonda on rajatud juurdepääsuteed ja kraanaplatsid ning valminud on tuulikute vundamendid.

Varbla tuulikute ehitusmaksumuseks kujuneb ligemale 25 miljonit eurot ja töö käivitamiseks on võetud pangalaen. Tuulepargid peaksid valmima 2013. aasta oktoobriks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes